Instruments de la música antiga i Cant històric

L’objectiu del curs de formació continuada en Instruments de la música antiga i Cant històric és bàsicament profesionalitzador.

S'adreça a estudiants i professionals que posseeixin un títol superior d’instrument, o acreditin trobar-se en aquest nivell, que vulguin completar i/o aprofundir en la seva formació o preparar un projecte concret.

 

Direcció i professorat

Coordinador del curs Xavier Blanch
Arpa històrica Mara Galassi
Cant històric Marta Almajano, Lambert Climent, Francesc Garrigosa
Clarinet històric Lorenzo Coppola
Clavicèmbal Luca Guglielmi
Contrabaix/violone Xavier Puertas
Corneta Lluís Coll
Fagot històric/baixó Josep Borràs
Flauta de bec Pedro Memelsdorff
Instruments de corda polsada (baix continu) Xavier Díaz-Latorre
Oboè històric Xavier Blanch
Percussió històrica Pedro Estevan
Pianoforte Luca Guglielmi
Sacabutx Simeó Galduf
Traverso Marc Hantaï, Montse Gascón
Trompa natural Javier Bonet
Viola de gamba Emmanuel Balssa
Viola històrica Emilio Moreno
Violí històric Manfredo Kraemer, Emilio Moreno, Alba Roca
Violoncel històric Emmanuel Balssa

Els alumnes que es matriculin en aquest curs tindran dret a assistir com a oients al Màster de Música Antiga. També en alguns casos podran participar en els conjunts instrumentals que s'organitzen dins d'aquest màster.

El Departament de Música Antiga pot oferir als estudiants la participació en els seus conjunts de música de cambra i als Grans Conjunts de l’Esmuc. En el cas que l’estudiant hi estigui interessat, s’ha de comprometre a tot el que aquesta participació comporta (horaris de classe/assajos, concerts, audicions, etc.)

 

Durada, calendari i preus

El curs s'imparteix durant el període d'octubre de 2021 a juny de 2022, en les següents opcions:

Hores ECTS Preu
10 10 1.317 €
20 20 2.392 €
25 25 2.957 €
30 30 3.542 €
Matrícula anivellament àmbit Música Antiga per Formació continuada 1.867 €

 

Requisits específics

Cal acreditar el Grau Superior de Música. En el cas de no tenir-lo, cal demostrar el propi nivell de coneixement i estudis musicals mitjançant les titulacions corresponents.

Els candidats hauran d'enviar un enllaç a Dropbox o canal Yotube, o bé un DVD amb una interpretació d'una durada mínima de 15 minuts, amb diversos fragments d’estils diferents de diverses obres o parts prou diferenciades d'una obra complexa, amb l'instrument amb el qual fan la preinscripció.  

  • Per correu postal a:

Secretaria de Postgraus
Escola Superior de Música de Catalunya
C. Padilla 155
08013-Barcelona

El professor/a podrà requerir, a més, una audició i/o una entrevista.