Maria Traver, cap a Newcastle

Sergi Núñez
Sergi Núñez

Estudiant de Musicologia de l'Esmuc

Posa't en contacte

"L’Erasmus et pot arribar a canviar la vida"

Gent Esmuc
Altres publicacions
0
Share

La Maria Traver, estudiant de l’Esmuc que en l’actualitat cursa el quart curs de musicologia, va gaudir de l’experiència d’estudiar tot el curs acadèmic passat a la University of Newcastle gràcies al programa Erasmus i el contacte bilateral que hi ha entre  els dos centres.

Tal com explica la Maria, el canvi de Barcelona a Newcastle Upon Tyne —el nom oficial de la ciutat— va suposar certs canvis tant pel que fa a la universitat com a la ciutat en si. Un dels aspectes que més destaca la Maria és sens dubte el gran caràcter multicultural de la ciutat, en comparació a Barcelona. Per exemple, durant el ramadà, a la universitat s’adaptaven els horaris dels exàmens a les pràctiques religioses. Un altre factor que la Maria també remarca són les poques hores de sol que hi havia a l’hivern, com a conseqüència de l’alta latitud de la ciutat.

Pel que fa a la seva adaptació a la llengua anglesa, en el seu cas va ser fàcil i sense gaire complicacions. Com que disposava del nivell B2, podia mantenir una comunicació oral i escrita fluïda. A sobre, la universitat proporcionava a cada sessió un arxiu de la presentació i l’àudio de la sessió per a poder-la repassar a casa, fet que permetia entendre els petits detalls que es poden perdre a causa de les dificultats lingüístiques.

Referent a la institució i els seus serveis, la Maria recalca el fet que la universitat disposés d’un departament d’atenció personal als estudiants, on es posava un gran èmfasi en la millora de la seva salut mental. Paral·lelament, també posa en valor la gran infraestructura que era la biblioteca de la universitat. Estava oberta 24 hores, i disposava de diversos espais separats, en els quals en uns es permetia menjar i fer soroll mentre en els altres no. Tot i així, la Maria també remarca que la universitat no aconsegueix mantenir el gran nivell de cohesió i d’amistat entre els estudiants que es viu a l’Esmuc. Per una altra part, la quantitat d’assignatures que es cursen anualment és menor. Entre les que va cursar, destaca “Folk music: gender and identity” i “Music in the Soviet Union”, ja que en ambdós casos va descobrir-hi diverses qüestions que li havien estat desconegudes fins al moment.

Finalment, la Maria recomana a qualsevol estudiant de viure aquesta experiència, ja que “et pot arribar a canviar la vida”. En el seu cas, li ha permès canviar el seu pensament envers la musicologia i veure quin enfoc donar-li tant al seu treball de fi de grau com a la seva carrera i formació professional.

Comentaris (0)

Log in or create a user account to comment.