Núria Andorrà i el projecte Metric

Joana Roche
Joana Roche

Estudiant de Producció i Gestió de l'Esmuc

Posa't en contacte

Una comunitat europea per a treballar la improvisació

Gent Esmuc
Altres publicacions
0
Share

Modernizing European Higher Music Education through Improvisation (METRIC) és un projecte cooperatiu entre diversos conservatoris europeus que se centra en el camp de la improvisació dins dels estudis superiors de música. És, de fet, la continuació d'un projecte anterior, que va ser iniciat pel Reial Conservatori de La Haia el 2011, i que es va desenvolupar durant tres anys fins a 2014, "Els inicis van proporcionar una experiència meravellosa (alguns, fins i tot, un canvi de vida) a estudiants i professors. Van crear una comunitat internacional d'experts en el camp, tots ells artistes d'alt nivell que no sempre es coneixien entre si abans que comencés aquest projecte. I van donar a les institucions una visió sense precedents dels plans d'estudi i els enfocaments pedagògics", afirma Núria Andorrà. Ara, com a continuïtat d’aquells primers encontres sorgeix METRIC, encara sota el paraigües Erasmus, liderats per l'Acadèmia de Música i Teatre d'Estònia, des de 2014. Amb l’objectiu de crear un mètode d’ensenyament i aprenentatge de la improvisació on-line i d’uns mòduls conjunts.

El professor d’improvisació de l’Esmuc Agustí Fernández participa des dels inicis de manera activa en aquest projecte i Núria Andorrà, professora d’improvisació i graduada de l’Esmuc, forma part de l’equip de coordinació del mòdul conjunt International Collaboration in Contemporary Improvisation. Els professors que formen part d’aquest mòdul, viatgen als conservatoris que en formen part.

Segons estudiants adherits a aquest mòdul, l’experiència de rebre classes de professors de diferents institucions musicals superiors, conèixer altres mètodes d’ensenyament d’aquest camp i connectar amb estudiants d’altres països és fascinant: la possibilitat de crear una xarxa de contactes a nivell europeu i poder estar en mobilitat fa que molts decideixin mantenir el contacte.

En relació a aquesta possibilitat de comparació i aprenentatge d’altres conservatoris, la professora Núria Andorrà creu important ressaltar que a l’Esmuc hem sigut pioners en incloure la improvisació dins del pla docent en el grau i cal continuar treballant en aquesta direcció per poder continuar sent capdavanters en els estudis de màster, on actualment hi ha l’assignatura del mòdul conjunt Curs en aprofundiment en improvisació lliure, com a optativa per als estudiants de màster de totes les disciplines i especialitats, així com estudiants de fora, com a formació continuada.

La improvisació és una disciplina que permet estendre i millorar la tècnica instrumental i la pròpia expressió artística, és una forma d’art que cada cop va guanyant més espai en l’escena artística professional. És per aquesta raó, que dins de METRIC existeix una reivindicació per a que el màxim de conservatoris i escoles prenguin consciència de la importància de la disciplina en els estudis curriculars. La promoció i difusió d’aquests programes són necessàries per a que els estudiants coneguin aquesta forma d’art que els pot conduir a diferents camins professionals.

El fet que en menys de deu anys la comunicació i mobilització entre països s’hagi agilitzat a una velocitat estrepitosa fa que no ens hagi donat prou temps d’assimilar la facilitat amb què podem connectar entre diferents persones en període de temps molt curt. Projectes com aquest fan possible aprofitar aquestes innovacions i enriquir el pla d’estudis, docents i estudiants.

Comentaris (0)

Log in or create a user account to comment.