Misèria i desenganys

Rosa Tamarit
Rosa Tamarit Latorre

Tècnica de Publicacions de l'Esmuc

Posa't en contacte

Els temes clàssics del blues i la seva emperadriu

La música té la paraula
Altres publicacions
0
Share

Hi ha cançons que, sense haver estat escrites per a ningú en concret, semblen encaixar com un guant amb les vivències i el tarannà de qui les interpreta. A més dels temes autobiogràfics, com Rehab, trist presagi del que esperava a la seva autora, algunes cançons alienes també acaben esdevenint per als seus intèrprets un reflex -sovint fatal- de la pròpia vida. Qui sap si per casualitat o per haver-les interpretat amb excessiva convicció, deixant-se guiar per unes lletres que, com els fils d'una marioneta, havien de determinar també el seu destí.

No hi ha millor exemple que Nobody knows you when you’re down and out, composta el 1923 per Jimmy Cox i popularitzada per Bessie Smith, una cantant que, havent nascut dona, negra i pobra en un dels estats més deprimits del sud dels Estats Units, va arribar a ser coneguda als anys 20 com l’emperadriu del blues.

Òrfena de pare i mare, Bessie Smith va debutar amb només nou anys, i ben aviat va començar a cantar per bars i teatres de petites ciutats del sud. El 1923, després que l’escoltés un representant de Columbia Records, van arribar els primers enregistraments i, amb ells, l’èxit popular, vendes milionàries i col·laboracions amb músics com Benny Goodman o Louis Armstrong.

Els temes de Smith parlaven de penúria, opressió, desenganys amorosos i resignació davant d’un món indiferent; els clàssics temes del blues. I ella els cantava amb una veu potent i una intensitat emocional fora de sèrie. Els anys següents foren els de major esplendor que una artista negra havia conegut mai fins llavors. Però al final dels anys vint, les vendes i la fama van començar a caure en picat. Els empresaris van deixar de contractar-la perquè, a causa de l'alcoholisme i d'una vida plena d’excessos, no podien garantir la seva presència el dia del concert. A la vegada, el crack de la borsa i la consegüent depressió econòmica van afectar greument la indústria discogràfica.

Bessie Smith va tornar a cantar als petits antres del sud i així anava sobrevivint fins que, en una carretera local de Mississippi, un accident de cotxe va deixar el seu cos destrossat. Va morir dessagnada a l’hospital de negres de Clarksdale i va ser enterrada sense làpida. Seria una altra cantant de biografia turbulenta, Janis Joplin, qui 33 anys més tard compraria la làpida que la família de Smith no s’havia pogut permetre. Hi va fer escriure: “La cantant de blues més gran del món mai deixarà de cantar. Bessie Smith 1895-1937”.

 

Nobody knows you when you're down and out

Once I lived the life of a millionaire (Una vegada vaig viure la vida d’una milionària)
Spending my money, I didn't care (Gastant tots els meus diners, no m'importava)
I carried my friends out for a good time (Vaig treure de festa tots els meus amics)
Buying bootleg(1) liquor, champagne and wine (Convidant a licor, xampany i vi)

Then I began to fall so low (Llavors vaig començar a caure tan baix)
I didn't have a friend, and no place to go (No tenia amics, ni lloc on anar)
So if I ever get my hand on a dollar again (Per això, si mai torno a tenir un dòlar a les mans)
I'm gonna hold on to it till them eagle's(2) grin (M'hi aferraré fins que l'àguila grinyoli)

Nobody knows you when you down and out (Ningú et coneix quan estàs sense blanca)
In my pocket not one penny (No tinc ni un cèntim a la butxaca)
And my friends I haven't any (i d'amics, cap ni un)
But If I ever get on my feet again (Però tan bon punt em torni a posar dempeus)
Then I'll meet my long lost friend (Llavors retrobaré els vells amics)
It's mighty strange, without a doubt (És ben estrany, sens dubte)
Nobody knows you when you down and out (Ningú et coneix quan estàs sense blanca)
Well I felt so low (Em sentia tan enfonsada)
Nobody wants me round their door (Ningú em vol al seu voltant)
No man can use you when you down and out (Ningú es pot servir de tu quan estàs sense blanca)

 

[ 1] Licors que es destil·laven de manera clandestina durant la Llei seca.

[ 2] Al·lusió a l'emblema de l'àguila calba que apareix als dòlars dels EUA.

Comentaris (0)

Log in or create a user account to comment.