Segones Jornades ab Sentits

Joan Grimalt
Joan Grimalt

Professor del dept. de Teoria, Composició i Direcció

Posa't en contacte

A l'Esmuc, del 21 al 23 de novembre 2019

0
Share

Les xifres d'assistència de les primeres Jornades ab sentits (novembre 2018), tant de dins com de fora de l'Escola, són espectaculars: quan teníem 257 inscrits vam haver de tancar les inscripcions per manca d'espai. Els 94 acreditats demostren el gran interès que suscita una trobada al voltant de la Significació musical (SM). D'una banda, és l'oportunitat d'escoltar col·legues amb qui normalment no podem entrar en contacte si no és de manera superficial. De l'altra, el dèficit acadèmic per parlar de la música com un missatge particular, ple de sentits, fa que molts hàgim volgut aprofitar l'ocasió.

Les Jornades s'han convertit, sense proposar-s'ho, en una targeta de visita de l'Esmuc, tant internament com de cara enfora. Per això, la segona edició vol eixamplar el ventall i fer-se més representativa de tots els departaments de l'Escola.

L'Esmuc es posiciona internacionalment com una de les escoles on la Significació musical (SM) té una presència més explícita, mentre esperem que això es vagi plasmant als curricula. I ho és encara més d'ençà que s'ha publicat, no fa gaire, el Call for Papers per a l'International Congress for Musical Signification del 2020, que dirigim Eero Tarasti i jo mateix. Tant per a les Jornades com per al Congrés, comptem amb el suport dels capdavanters en l'estudi musicològic de la significació expressiva: a part de Tarasti, convidat d'honor de les primeres Jornades, Márta Grabócz i Robert Hatten, entre molts d'altres.

Tots dos esdeveniments s'inscriuen al departament de Musicologia, que dirigeix Joaquim Rabaseda, i que compta amb figures d'abast internacional en el terreny de la Significació musical (SM) com són Luca Chiantore o Rubén López Cano. Això no exclou cap departament, al contrari: les relacions amb els de Teoria i composició, Antiga, Promoció i gestió o Pedagogia ja són molt fluides, i els altres esperem que s'hi vagin afegint, per configurar un retrat al més complet possible de l'Escola. En especial, els organitzadors esperem amb molt interès les propostes dels companys de jazz o de flamenco.

Tant les Jornades com el Congrés s'inscriuen en un programa d'abast més ampli, que inclou:

  • Posicionament internacional de l'escola en el terreny de la SM; potenciació de les relacions amb Escoles superiors per intercanviar experiències i coneixements. De moment està tenint lloc un intercanvi important amb el dDepartament de Musicologia de la Universitat de Zagreb, Croàcia.
  • Visites a conservatoris. Un dels professors del de Tortosa, p.e., va assistir a les primeres Jornades i va convidar-nos a treballar amb professors i estudiants, fa uns mesos, per reforçar-hi la presència de la SM abans dels estudis superiors.
  • Relacions interdisciplinars entre musicologia, anàlisi (teoria) i interpretació, incloent una possible assignatura de màster;
  • Presència a la web de l'Escola, a base de penjar-hi i d'ampliar els continguts de les primeres Jornades;
  • Exemple patent de recerca, i en un terreny punter. La recerca és una assignatura pendent a l'Esmuc, i això no depèn només de nosaltres, sinó també de la nostra posició dins del departament d'Educació, però cada vegada hi ha més companys que volem compartir els nostres articles i treballs en aquest terreny, i això hauria d'acabar caient pel seu propi pes.

Si les primeres Jornades volien servir sobretot per donar-nos a conèixer uns amb altres, a partir d'ara s'escollirà cada any un tema central. Per al 2019, ens proposem explorar les relacions entre Significació musical, interpretació i educació, sense excloure comunicacions relacionades amb la SM que no s'ajustin estrictament a la temàtica. Aquí teniu un enllaç al Call for papers, on trobareu també un senzill formulari d'inscripció. És important que ens hi inscrivim, encara que no pensem presentar-hi cap comunicació, perquè puguem calibrar quins espais necessitarem a l'hora de la veritat.

Per reforçar la línia temàtica d'enguany, es prioritzaran els formats col·laboratius, on p.e. un ponent canta i l'altra parla, o l'una fa una classe o un assaig públics, i els altres toquen, etc. També es vol incentivar el diàleg, que sovint es queda curt en congressos i simposis. Per això, a cada grup de breus comunicacions seguirà un debat en taula rodona a partir del que s'ha dit. Les comunicacions s'agruparan temàticament, o d'alguna altra manera coherent.

Enguany, Rolf Bäcker i jo comptem amb la incorporació a l'equip organitzador de l'Imma Grimalt i Melissa Mercadal. Al comitè científic, que escollirà entre les propostes d'acord amb els criteris exposats, hi seuen a més Luca Chiantore, Rubén López Cano, Sofía Martínez i Joaquim Rabaseda. Els organitzadors i el comitè voldrien fer una crida als companys professors, especialment als que no van participar a les primeres Jornades, així com a alumni, estudiants i estudiosos de fora de l'Escola que tinguin alguna vinculació amb la Significació musical a fer arribar les seves propostes a jornadesabsentits@esmuc.cat. Tant els que feu propostes com els que només vulgueu venir a escoltar us hi podeu inscriure ja des d'ara a la pàgina web.

També pensem que la internacionalització de les Jornades, que no havíem previst inicialment, ens convida a fer un ús cada vegada més normalitzat de l'anglès, al costat de les dues llengües habituals a l'Esmuc i a Catalunya. De fet, el convidat d'enguany és el musicòleg i director coral britànic Clive McClelland, que ha pogut beneficiar-se d'un acord Erasmus entre la seva Universitat de Leeds i l'Esmuc. La seva ponència plenària s'ocuparà de dos dels topoi operístics a què ha dedicat més energia: Ombra, relacionada tradicionalment amb el món dels esperits i de la bruixeria, i Tempesta, que sol acompanyar i representar tota classe de turbulències, no només atmosfèriques.

Com l'any passat, hi ha la intenció de gravar totes les comunicacions, i de transmetre-les en streaming, en temps real. També esperem poder oferir un espai a la nostra web on descarregar-se el podcast, a qualsevol altra hora.

Moltes gràcies als que van fer possible, el novembre passat, una aventura que semblava impossible, i moltes gràcies als que ho estan fent possible ara mateix, de cara al novembre que ve!

Comentaris (0)

Log in or create a user account to comment.