Gent Esmuc

Gent Esmuc és una secció de la revista pensada per mostrar la vitalitat musical de professors, estudiants i altres membres de la comunitat educativa de l'Escola. Sempre que hi apareguin ressenyes de discos, llibres, partitures o altres publicacions, les trobareu disponibles a la Biblioteca de l'Esmuc.

L’Esmuc Jazz Project ja ha arribat!

Es va presentar dins el cicle de Grans Conjunts

Amb portes obertes als sons del passat...

Nova edició de les Antigalles

Notes de flamenco

Torna el cicle “Savia Nueva” amb la participació d’alumnes de l’Esmuc

Escriure una peça que soni com una família

La "organic composition" de Hollenbeck

Un cafè amb Bach

El Cafè Zimmermann de Leipzig i Johann Sebastian Bach

La Barcelona del s. XVI i els seus convents

Una línia de recerca musical poc explorada

L’exposició que no pots deixar d’escoltar

Una interessant travessia pels racons de la tradició oral i els cants de la Mediterrània

Figaro Highlights als Grans Conjunts

Els estudiants versionen Les noces de Figaro dirigits per Arthur Schoonderwoerd

Un Orfeu naixent

Cicle de conferències sobre Monteverdi i Striggio