Nou espai de recerca a l'Esmuc

L'entrada dels Centres Superiors d’Ensenyaments Artístics en l’Espai Europeu d’Educació Superior (més conegut com el pla Bolonya) ha suposat no només l’adequació dels plans d’estudis del Grau superior i l’adopció dels crèdits ECTS, sinó també l'organització del segon i tercer cicle a través de màsters i doctorats.

Els estudis de segon i tercer cicle són, per tant, un fenomen bastant nou en els Conservatoris de Música, encara que algunes institucions europees compten amb una certa tradició. La formació de tercer cicle o estudis de doctorat històricament ha estat reservada a l’entorn universitari. Aquest és l’entorn on també tradicionalment s’ha concentrat l’activitat de recerca, mentre que els conservatoris s’han centrat en una formació artística-professional, principalment en l'àrea d'interpretació. Però el fet és que la formació pràctica en música no té per què estar exempta de reflexió, cos teòric i investigació. 

L'Esmuc creu en la importància de la recerca i vol potenciar-ne la presència no només en el segon i tercer cicle, sinó també des de l'inici dels estudis superiors de Música. Tenim la sort de comptar amb professorat que ja té una trajectòria com a investigador, i volem donar suport i impuls a aquesta activitat, que a la llarga enriquirà i revertirà en la formació dels nostres estudiants.

Estem molt satisfets de poder obrir aquest espai a l'ESMUCdigital. De forma periòdica publicarem, per una banda, informació sobre jornades i congressos dedicats a la recerca en els quals participen membres de la comunitat de l'escola; i per altra, articles de recerca i treballs d’investigació que s'estan duent a terme des dels diferents departaments.

Melissa Mercadal, coordinadora de màsters i de recerca.

La recerca artística als conservatoris

Discussions, models i propostes

Un projecte interdepartamental

Presentació de l'Esmuc a l'EPARM

Números anteriors
Veure tots els números de L'ESMUC digital