Dones ESMUC

 

L'ESMUC sempre ha manifestat una especial sensibilitat envers les qüestions de gènere. Conscient de l'actual manca de paritat, tant entre estudiants com entre el professorat, ha inclòs en el seu pla d'actuació un seguit de mesures acords amb els valors, els interessos i els reptes de la comunitat que volem construir.

Algunes accions que ens guiaran cap a una ESMUC igualitària

  • Donar a conèixer els repertoris de dones compositores.
  • Incrementar la presència de les dones intèrprets en els concerts d'estudiants i en les imatges de promoció de l'Escola.
  • Garantir l’accés de noies en les especialitats masculinitzades.
  • Incidir sobre els repertoris negligits i les persones invisibilitzades per motius de gènere o racialització.
  • Utilitzar un llenguatge no sexista en tots els documents de l'Escola, tant de difusió com interns.

Aquestes són només algunes mesures orientades a assolir l'equitat de gènere que es recullen en el Pla d'Actuació ESMUC 2020-2021. Es completen amb altres iniciatives empreses des de diverses àrees de l'escola, com ara la biblioteca, que es van presentar al llarg de la Jornada del 8 de març

A banda d'aquestes actuacions, cal recordar que l'Escola disposa d'un Protocol per prevenir i eradicar qualsevol situació d’assetjament sexual o discriminació per raó de sexe i d'orientació sexual que pugui tenir lloc entre la comunitat ESMUC.

Treballs i testimonis sobre l'equitat de gènere

Articles
Un apunt sobre Pauline Viardot (1821-1910) - Marc Heibron
Les dones al flamenco - Rolf Bäcker
Instal·lació sonora Sons d'Ona / Dona - Estudiants de Musicologia

 

Vídeos