Board of Patrons

The Board of Patrons of the Foundation is constituted by:

 • Hble. Sr. Josep Bargalló i Valls. Conseller d'Ensenyament. President del Patronat. 
 • Sr. Carles Martínez Quiroga. Secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament. Vicepresident del Patronat.
 • Sra. Olga Adroher i Boter. Cap del Servei d'Ordenació d'Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Ensenyament. Secretària del Patronat. 
 • Sr. Joan Lluís Espinós Espinós. Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Ensenyament. Vocal del Patronat. 
 • Sr. Josep Vallcorba Cot. Director general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d'Ensenyament. Vocal del Patronat. 
 • Sr. Ramon Simon Campà. Director general d'Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa del Departament d'Ensenyament. Vocal del Patronat. 
 • Sra. Eva Ladrón Olivares. Directora de Serveis del Departament d'Ensenyament. Vocal del Patronat. 
 • Sra. Pilar Nus Rey. Subdirectora general d'Ordenació de la Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especials del Departament d'Ensenyament. Vocal del Patronat. 
 • Sr. Jesús Viñas Cirera. Director dels Serveis Territorials del Vallès Occidental del Departament d'Ensenyament. Vocal del Patronat. 
 • Sr. Javier Eduardo Corominas Frigola. Cap de la Inspecció de Serveis del Departament d'Ensenyament. Vocal del Patronat. 
 • Sr. Arnau Albert Generó. Assessor del Departament d'Ensenyament. Vocal del Patronat. 
 • Sra. Pilar Contreras Llanas. Directora general de Centres Concertats i Centres Privats del Departament d'Ensenyament. Vocal del Patronat.
 • Sra. Maria Àngels Blasco i Rovira. Directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural. Vocal del Patronat.
 • Sr. Valentí Oviedo Cornejo. Director general del Gran Teatre del Liceu. Vocal del Patronat.
 • Sr. Joaquim Garrigosa Massana. Director general del Consorci de L’Auditori i l’Orquestra. Vocal del Patronat.
 • Sr. Josep Maria Busquets i Galera. President del Consell Català de la Música. Vocal del Patronat.
 • Sr. Àlex Garrido Serra. Representant de la Federació de Municipis. Vocal del Patronat.
 • Sr. Xosé Aviñoa Pérez. Representant del sistema universitari de Catalunya. Vocal del Patronat.
 • Sr. Jordi Ballester Gibert. Representant del sistema universitari de Catalunya. Vocal del Patronat.
 • Sr. Eduard Robert i Òdena. Representant de l'Associació Catalana de Municipis i comarques. Vocal del Patronat.
 • Sr. Miquel Àngel Essomba Gelabert. Representant de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona. Vocal del Patronat.