Espai de transparència

En aquesta secció, l’Esmuc facilita informacions i dades requerides per la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern 19/2014 de 29 de desembre, amb la finalitat que la societat conegui els recursos dels quals disposa l’escola i l'ús que en fa.