Proves d'accés 2020-2021

La situació provocada pel Covid-19 pot modificar els calendaris i terminis de les proves. 

Totes les publicacions que fan referència a calendaris, horaris, lloc, llistats provisionals i definitius d’admesos i exclosos per realitzar les proves i els resultats provisionals i definitius de les proves d’accés del curs 2020-2021 es faran exclusivament al web de l’escola

 

Mesures excepcionals de seguretat enfront del COVID-19

  • El centre aplicarà totes les mesures necessàries per tal que es puguin realitzar les proves amb la màxima seguretat. 
  • Un cop formalitzada la inscripció, s'informarà cada candidat/a sobre les mesures de protecció adoptades i protocol a seguir.
  • Les persones que prevegin alguna dificultat de desplaçament per a presentar-se a les proves d’accés per causes derivades de l’alerta sanitària s’han d’adreçar a: secretaria.academica@esmuc.cat exposant la seva situació.
  • La durada dels exercicis s’adaptarà a les mesures de seguretat.