Els màsters oficials de l'ESMUC costaran un 40% menys

Publicat el 13/07/2021

L'aplicació d'una rebaixa dels preus per crèdit, ja a partir del curs vinent, farà que els màsters oficials siguin accessibles a un major nombre de persones. D’aquesta manera s'enforteix el compromís del Govern de trencar les barreres econòmiques que dificulten l’accés als estudis superiors musicals

La mesura s'emmiralla en el decret del Govern de la Generalitat pel qual s’aprova rebaixar un 40% el preu dels màsters oficials de les universitats públiques, amb l’objectiu d’equiparar els estudis de màster i els de grau i donar compliment al Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC), que inclou com un dels objectius d’actuació la millora de l’equitat de l’educació superior a Catalunya. 

Amb l’aplicació d’idèntiques mesures, els estudis superiors públics de música també es reconeixen com una eina que contribueix, igual que la universitat, a la societat del coneixement