ESMUC+ UPC: doble grau en Música i Matemàtiques

Publicat el 24/04/2020

La Facultat de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) han creat l’única titulació conjunta de Música i Matemàtiques a Catalunya. Aquest doble grau es posarà en marxa el pròxim curs 2020-2021 per a cinc estudiants.

Grau en matemàtiques i música ESMUC UPC

La nova doble titulació neix arran de la detecció que molts estudiants de música a l’hora d’escollir la formació superior han de triar entre les matemàtiques i la música, i alguns acabaven per cursar les dues titulacions pel seu compte, de forma paral·lela o consecutiva i amb molt d’esforç. El nou pla d’estudis pretén pal·liar aquesta situació.

Fins ara, estudiants amb aquest perfil havien de cursar els dos graus per separat, amb una càrrega lectiva de 480 ECTS. Ara poden obtenir ambdós títols superant 419,5 ECTS, amb un pla d’estudis adaptat que es cursarà en 10 quadrimestres (cinc cursos acadèmics).

El doble grau s’orienta a estudiants amb altes capacitats tant per a les matemàtiques com per a la música, amb interès per desenvolupar la seva carrera professional en aquests àmbits.

                                                        

Acreditació de l’AQU

El grau en Matemàtiques ofereix una formació completa i exigent en totes les matèries bàsiques de les matemàtiques i les seves aplicacions, i està acreditat amb el segell d’excel·lència per l’AQU Catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), per la seva qualitat, alt nivell i exigència acadèmica. Així mateix, el Títol superior de Música té l’acreditació favorable de l’AQU Catalunya i equival, a tots els efectes, a un grau universitari. Els estudiants podran cursar la doble titulació des de les especialitats musicals de Composició i Interpretació.

                                   

Facultat de matemàtiques de la UPC

L’FME, creada el 1992, és un centre de referència que situa l’estudiant al centre de l’activitat docent, amb un tracte personalitzat. Els estudis de Matemàtiques de l’FME han adquirit una reputació d’excel·lència, alt nivell, qualitat i exigència acadèmica. Són els estudis de matemàtiques triats per l’estudiantat amb el millor expedient acadèmic i un dels graus amb la nota d’accés més alta de Catalunya.

                                                   

Més informació:

Doble titulació Matemàtiques i Música

Facultat de matemàtiques de l’UPC

Catalunya Ràdio. Notícia sobre la doble titulació Matemàtiques-Música. (27/04/2020)