Concurs de clipmetratges musicals: celebrem l'any nou amb música

Publicat el 08/11/2017

L'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) vol celebrar l'entrada al 2018 amb un clip musical. Amb aquesta finalitat, l'escola convoca un concurs de clipmetratges musicals adreçat a tots els membres de la comunitat educativa de l’ESMUC. El clip, amb música original, s'utilitzarà com a felicitació institucional i es difondrà a través de tots els seus canals de comunicació. El concurs compta amb la col·laboració de L’Auditori, Palau de la Música, Gran Teatre del Liceu, Ibercàmera, Singularis La Llanterna, Disco 100 i Casa Beethoven. El premi és un val cultural i gastronòmic per un valor de 300 euros.

Les bases del concurs són les següents:

 CONCURS DE CLIPMETRATGES MUSICALS

Concurs Nadal clipmetratge

Adreçat a tots els membres de la comunitat ESMUC: estudiants, graduats/des, professorat i personal d'administració i serveis.

El clip s’utilitzarà com a felicitació institucional de l’Escola i es difondrà a través de tots els seus canals de comunicació.

                                    

OBJECTIUS

Fomentar la participació i el desenvolupament d’idees creatives entre la comunitat ESMUC a través d’una acció basada en la comunicació audiovisual.

Promoure valors de cooperació i respecte a la diversitat lligats a la nostra institució.

                        

REQUISITS GENERALS

Tots els clips que es presenten al concurs han de ser originals i inèdits. No es poden presentar obres premiades en altres concursos.

La música utilitzada en els clips ha de ser original.

No s’admetran obres que no respectin drets de copyright o que vulnerin els drets de propietat intel·lectual.

No s’admetran missatges publicitaris, propagandístics, o contraris als valors que es volen fomentar. L’organització té el dret de decidir si les obres presentades s’ajusten als objectius proposats i, en cas contrari, eliminar-les del concurs.

Cada participant podrà presentar més d'una obra.

En la realització dels clips podran participar diverses persones, de les quals només una es registrarà com autor/a.

                               

REQUISITS TÈCNICS

Els clips tindran una durada màxima de 50 segons.

Ha d'aparèixer el text: "Bon any nou 2018" durant un mínim de 5 segons.

També ha d’incorporar el logotip de l’ESMUC, que es pot descarregar en aquest enllaç de Drive.

El format recomanat és MP4, amb una resolució mínima de 1920x1080. El còdec d’àudio recomanat és l’AAC-LC.

                                    

PRESENTACIÓ I TERMINIS

Les obres concursants s'han de lliurar a Publicacions, despatx A205 abans de divendres 30 de novembre del 2017, a les 13.00 hores.

Els arxius s’han de presentar en un USB, a dins d'un sobre tancat que indiqui a l’exterior: “CONCURS DE CLIPMETRATGES MUSICALS”.

A dins del sobre cal incloure també un full amb el nom complet de l’autor i les seves dades de contacte (telèfon i correu electrònic).

                             

PREMI

Es concedirà un únic premi consistent en un val cultural i gastronòmic per assistir a diferents concerts organitzats als principals equipaments musicals de Barcelona, per comprar CD’s, llibres i partitures, i també per dinar a La Llanterna de L’Auditori, per un valor aproximat de més de 300 euros.

                                  

JURAT

El jurat estarà format per cinc persones representant la direcció de l’escola, l’alumnat, el professorat, i el personal d’administració i serveis.

El jurat podrà declarar desert el premi si no es compleixen tots els requisits mínims exigits, o els clips no tenen la qualitat desitjada.

El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic a través dels canals de comunicació de l’Escola.

                                     

REPRODUCCIÓ DE LES OBRES

Els drets de propietat intel·lectual, tant morals com d'explotació, sobre l'obra premiada pertanyen exclusivament al seu autor/a. L’ESMUC tindrà el dret exclusiu de difondre-la a través dels seus canals de comunicació, fent constar sempre el corresponent copyright amb el nom de l'autor/a.

El fet de participar en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat.

                                        

COL·LABORA

Casa Beethoven, Disco 100, Gran Teatre del Liceu, Ibercàmera, L’Auditori, Palau de la Música, Singularis La Llanterna.

Logos 2