Concert de la Camerata Casals a TV3

Publicat el 06/04/2021

Aquest diumenge 11 d'abril al matí, el programa Diumenge, concert de TV3, emetrà el concert del cicle de Grans Conjunts de la Camerata ESMUC Casals que va tenir lloc el passat 16 de desembre a L'Auditori de Barcelona. La formació va interpretar el Quartet de corda núm. 16 i la 4a Simfonia de Beethoven, en un homenatge al compositor en el 250 aniversari del seu naixement. 

Camerata Casals

La particularitat d’aquesta agrupació és que està encapçalada pel seu mateix professorat, presentant un quartet amplificat on Vera Martínez, Abel Tomàs, Jonathan Brown i Arnau Tomàs –els membres del Quartet Casals-, actuen com a primers faristols de la formació.

El conjunt aplega estudiants del Grau de Música de l'ESMUC conformant una orquestra de corda caracteritzada pel treball amb complicitat d’un grup de cambra en format orquestral, l’aprofundiment tècnic en el detall i la interpretació expressiva, i habitualment sense la figura d’un director.

La Camerata va començar la seva singladura l’any 2009 amb la voluntat de ser estable i creada al voltant de l’assignatura de Conjunt Instrumental del departament de Música Clàssica i Contemporània.

                         

ESMUC Jazz Project

Televisió de Catalunya també té previst emetre el diumenge 25 d’abril, el concert de l’ESMUC Jazz Project dedicat a Wayne Shorter que va tenir lloc el 14 de desembre passat a la Sala 2 Oriol Martorell de L’Auditori, corresponent també al cicle de Grans Conjunts.

                         

Concerts matinals

Diumenge, concert és la proposta musical nova dirigida i presentada per Àlex Robles Fitó, que compta amb la col·laboració dels principals centres musicals, els artistes i els organitzadors de concerts del país, per oferir una bona mostra de la producció i donar visibilitat al treball de músics i artistes. Els continguts del programa es poden consultar al portal de TV3 i els concerts emesos estan disponibles a tv3alacarta.

                

Més informació:

Camerata Casals

ESMUC Jazz Project