Alumnat de l’Institut Quatre Cantons dissenya un espai musical per al seu centre, amb la col·laboració de l’ESMUC

Publicat el 30/05/2019

L’alumnat de l’Institut Quatre Cantons de Barcelona ha redissenyat un espai del seu centre com a sala de música a partir d’un treball de recerca d’acústica que ha comptat amb la col·laboració del departament de Sonologia de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). A més a més, els estudiants s’han organitzat per administrar i dinamitzar l’ús de la sala com a espai d’activitats musicals, de pràctica instrumental i d’assajos, i ho fan com a veritables “gestores/ors musicals”.

Institut Quatre Cantons Barcelona

El curs passat, l’Institut Quatre Cantons, del barri de Poblenou de Barcelona, va impulsar el projecte “L’Espai musical del 4C”. L’alumnat participant va pensar, dissenyar i portar a la pràctica durant tot l’any el projecte amb la col·laboració de professorat del departament de Sonologia de l’ESMUC.

Amb aquest projecte els estudiants van aprendre continguts teòrics sobre les ones sonores per després aplicar al càlcul de les ones estacionàries i els temps de reverberació d’un espai físic concret, qüestions necessàries per poder tirar endavant la preparació d’una sala dedicada a la música. Posteriorment van fer propostes de millora redissenyant l’espai i incorporant-hi diferents tipus de materials absorbents per a les ones. 

Actualment, la sala està administrada per estudiants voluntaris que s’anomenen “gestores/ors musicals” i han elaborat unes normes bàsiques per regular-ne l’ús. Els voluntaris coordinen la utilització de la sala i els usuaris poden entrar a tocar música, assajar, o a escoltar el que fan els músics. Aquest fet ha provocat que es formi un petit grup de música que ja té diverses actuacions programades. A les hores lectives, la gestió la fa el professorat de la matèria que vol fer servir l'espai.

                          

Més informació:

La meva Barcelona / Un espai musical autogestionat. Escoles sostenibles Butlletí 336