Seminari de Didàctica

Seminari de Didàctica

Lorenzo Coppola

Compartir amb l’oient el missatge musical i les emocions. I si l’intèrpret mateix no s’emociona?

En streaming via Microsoft Teams

09.00 hores

Més informació