La mirada de l’espectador

La mirada de l’espectador

Una reflexió sobre com mirar la creació artística, a càrrec de l’Associació d’Amics de la Perla 29

Sala de Cor

19.30 hores

Accés per inscripció