Concerts/Recitals finals 2017

Concerts/Recitals finals 2017

Miquel Massana Cogul

Modalitat d’Orquestra

Aula d’Orquestra

19 hores

Director: Salvador Brotoms