María Mauri Fàbregas

Concert Final de Títol Superior de Música de l’ESMUC

María Mauri Fàbregas

17 hores

Especialitat: Direcció

Instrument: Orquestra

Professor: Salvador Brotons

Sala d’Orquestra

Aforament limitat a 15 persones