Marc Capardon Muntané

Concert Final de Títol Superior de Música de l’ESMUC

Marc Capardon Muntané

Auditori Acadèmic de l’ESMUC – Sala 4

20 hores

Accés lliure