Treball Final de A. Martinez Miret

Concert Final del Títol Superior de Música de l’ESMUC

Andreu Martínez Miret

Conservatori Municipal de Música de Barcelona

(C. Bruc, 110-112)

12.30 hores

Accés lliure

L’estudiant Andreu Martínez Miret presenta Una novella aurora, el seu Concert Final de Títol Superior. Ofereix un recital final amb una gran varietat d’estils (lied, òpera, oratori, sarsuela...), amb diferents llengües i autors de distinta procedència. El concert es divideix en tres blocs que relacionen la veu entorn a una temàtica concreta: El Mite, El Temps i el Destí, i l'Ànima.