Gianni Ginesi

Ginesi, Gianni

Professor d’Etnomusicologia, és llicenciat en “Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo” per la Università di Bologna (Itàlia), diplomat en Etnomusicologia per la Universitat de València i doctor en Musicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. 

És un dels membres del grup de recerca Les músiques en les societats contemporànies (www.musc.cat) adscrit a la UAB. Ha treballat diversos repertoris tradicionals de l’àmbit mediterrani i les actuals músiques electròniques populars. Les seves recerques se centren principalment en les relacions entre música i societat tant en una perspectiva històrica com en les dinàmiques culturals. Tanmateix, estudia el desenvolupament de l’Etnomusicologia amb particular atenció als plantejaments epistemològics i les  metodologies de caràcter etnogràfic. Autor de diversos articles apareguts en publicacions especialitzades, també ha col·laborat en obres col·lectives com la Gran Enciclopedia de la Música (Enciclopèdia Catalana, 1999-2003),  Córrer la sardana. Balls, joves i conflictes (Dalmau Edicions, 2006) i Cançons que cal saber (Pòrtic Edicions, 2010).

Línies de recerca

 • Antropologia de la música
 • Història de l'etnomusicologia
 • Metodologies etnogràfiques
 • Música i societat al llarg de la història
 • Músiques electròniques de ball i de concert
 • Músiques tradicionals: adaptacions i transformacions

Publicacions destacades

 • "¡Baila toda la noche! Fragments of Electronic Dance Music", dins Martínez, Sílvia; Fouce, Héctor (eds.), Made in Spain. Studies in Popular Music, New York & London: Routledge, 2013
 • "El folklore d'Osona", dins Ausa, n. XXVI - 171, 2013
 • La improvisació. Una primera introducció. Girona: Documenta Universitaria, 2011
 • "Més enllà de la investigació: les interaccions socials en el treball de camp”, dins Ayats, Jaume; Ginesi, Gianni (eds.), Experiència musical, Cultura global, Palma de Mallorca: Arxiu del So i de la Imatge del Consell de Mallorca, 2008
 • "Balada i gènere", dins Revista d'Etnologia de Catalunya, n. 22, 2003