Curriculum Pedagogia

Currículum de l'especialitat de Pedagogia

Les assignatures marcades amb un asterisc (*) NO s'ofereixen cada curs. Consulta els horaris vigents.

Matèries i Assignatures 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs Total
ECTS h ECTS h ECTS h ECTS h ECTS
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III 6 90 3 45         9 135
Desenvolupament professional              3 45 3 45
Estètica         4 60     4 60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica 3 45             3 45
Metodologies d'anàlisi musical 4 45             4 45
Percepció auditiva general 3 45             3 45
Fonaments de la composició 4 45             4 45
Instrument / veu (OB)
Instrument principal per a pedagogs 1 a 4 18 30 18 30         36 60
Formació corporal i comunicació I i II 2 30 2 30         4 60
Formació instrumental complementària (OB)
Instrument secundari 1 a 6 4 15 4 15 4 15     12 45
Improvisació i acompanyament I i II 2 30 2 30         4 60
Formació vocal aplicada I i II 2 30 2 30         4 60
Musica de conjunt (OB) 
Cor 1 i 2 4 90             4 90
Conjunt instrumental 1 a 3 2 22,5 2 22,5 2 22,5     6 67,5
Tecnologia musical (OB)
Introducció
a la tecnologia musical 
2 30             2 30
Tècnologies per a l'educació musical     4 45         4 45
Tècnica de la direcció (OB)
Tècniques bàsiques de direcció     2 30         2 30
Direcció de cor secundària I         4 45     4 45
Fonaments de la pedagogia (OB)
Pedagogia sistemàtica de la música I i II 4 45 4 45         8 90
Psicopedagogia         6 60     6 60
Seminari d'investigació en educació musical             4 45 4 45
Didàctica de l'educació musical (OB)
Didàctica general     6 60         6 60
Didàctica del llenguatge i l'expressió musical I     4 45         4 45
Didàctica de l'instrument I         3 45     3 45
Seminari de didàctica             4 45 4 45
Composició aplicada a l'ensenyament     3 45         3 45
Organització educativa (OB)
Disseny, desenvolupament i innovació curricular         4 45     4 45
Relació docent     4 45         4 45
Organització i contextos educatius             4 45 4 45
Pràctiques (OB)
Pràcticum de pedagogia I i II         4 10 4 10 8 20
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca         2 30     2 30
Treball fi de grau             8 15 8 15

Menció Didàctica de la formació musical bàsica i general (a partir de 3r curs)

Ampliació instrumental (OP)
Instruments polifònics a l'aula*             4 30 4 30
Instrument secundari 7 i 8             4 15 4 15
Conjunt instrumental 4 i 5         2 22,5 2 22,5 4 45
Ampliació Didàctica i Pedagogia (OP)
Didàctica del llenguatge i l'expressió musical II         4 45     4 45
Didàctica del conjunt instrumental             3 45 3 45
Didàctica del conjunt coral*         3 45     3 45
Música, moviment i rítmica I i II         2 30 2 30 4 60
Música i comunitat*         4 45     4 45
Música i dansa             2 30 2 30
Fonaments de musicoteràpia*             3 45 3 45
Foniatria         3 45     3 45
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius         9  135 13 195 22 330

Menció Didàctica de la formació instrumental (a partir de 3r curs)

Ampliació instrumental (OP)
Instrument principal per a pedagogs 5 a 8          18 30 18 30 36 60
Conjunt instrumental 4 a 6         4 45 2 22,5 6 67,5
Ampliació Didàctica i Pedagogia (OP)
Didàctica de l'instrument II             4 45 4 45
Eines didàctiques de consciència corporal         2 30     2 30
Didàctica del conjunt instrumental             3 45 3 45
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius         3 45 6 90 9 135
TOTAL Menció Didàctica FMBG 60 592,5 60 517,5 60 700 60 617,5 240 2427,5
TOTAL Menció Didàctica FI 60 592,5 60 517,5 60 482,5 60 437,5 240 2030