Currículum Musicologia

Currículum de l'especialitat de Musicologia

Les assignatures marcades amb un asterisc (*) NO s'ofereixen cada curs. Consulta els horaris vigents.

Matèries i Assignatures 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs Total
ECTS h ECTS h ECTS h ECTS h ECTS
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III 6 90 3 45         9 135
Desenvolupament professional              3 45 3 45
Estètica         4 60     4 60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica 3 45             3 45
Metodologies d'anàlisi musical 4 45             4 45
Percepció auditiva general 3 45             3 45
Fonaments de la composició 4 45             4 45
Formació instrumental complementària (OB)
Instrument secundari 1 a 6 6 15 6 15 6 15     18 45
Musica de conjunt (OB) 
Cor 1 2 45             2 45
Conjunt instrumental 1 a 3 2 22,5 2 22,5 2 22,5     6 67,5
Tecnologia musical (OB)
Introducció
a la tecnologia musical 
2 30             2 30
Organologia     3 30         3 30
Edició de partitures 
amb mitjans informàtics 
    2 30         2 30
Tecnologies per a la recerca musical     3 30         3 30
Tècniques d'enregistrament i postproducció I             2 30 2 30
Mètodes i fonts per a la investigació (OB)
Metodologies d'investigació musical I i II 8 45             8 45
Etnomusicologia I*, II* i III 6 45 6 45 6 45     18 135
Musicologia històrica I*, II* i III 6 45 6 45 6 45     18 135
Sociologia de la música*         4 45     4 45
Seminari de musicologia I i II         4 60 4 60 8 120
Teoria crítica del coneixement             6 45 6 45
Notació, transcripció i interpretació de documents musicals (OB)
Anàlisi de la música I     3 45         3 45
Introducció a la codicologia* 4 45             4 45
Anàlisi de la música audiovisual*         4 45     4 45
Notació i edició I* i II     4 45     4 45 8 90
Percepció auditiva específica     2 45         2 45
Taller d'anàlisi per la musicologia             4 45 4 45
Taller d'escriptura per a la musicologia     8 45         8 45
Anàlisi de la música dels segles XX i XXI             3 45 3 45
Història (OB)
Història de la música dels segles XX i XXI 4 45             4 45
Música tradicional catalana     4 45         4 45
Història de la música de l'edat mitjana     4 45         4 45
Cant pla     4 45         4 45
Història de la música del segle XVII         4 45     4 45
Història de la música audiovisual*             4 45 4 45
Ampliació Etnomusicologia (OB)
Músiques tradicionals del món I i II*         4 45 4 45 8 90
Tècniques d'execució de la música tradicional*         4 45     4 45
Models d'organització sonora de les músiques tradicionals         4 45     4 45
Pràctiques (OB)
Pràcticum de musicologia I i II         4 10 4 10 8 20
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius         4  45 14 135 18 180
Treball final (TFG)
Treball fi de grau             8 15 8 15
TOTAL 60 607,5 60 577,5 60 572,5 60 565 240 2322,5