Currículum Interpretació Música Tradicional

Currículum de l'especialitat d'Interpretació - Instruments de la cobla

Modalitats: Flabiol i tamborí, Fiscorn, Tenora, Tible

Les assignatures marcades amb un asterisc (*) NO s'ofereixen cada curs. Consulta els horaris vigents.

Matèries i Assignatures 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs Total
ECTS h ECTS h ECTS h ECTS h ECTS
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III 6 90 3 45         9 135
Desenvolupament professional              3 45 3 45
Estètica         4 60     4 60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica 3 45             3 45
Metodologies d'anàlisi musical 4 45             4 45
Percepció auditiva general 3 45             3 45
Fonaments de la composició 4 45             4 45
Instrument / Veu (OB)
Instrument principal 1 a 8 24 37,5 24 37,5 24 37,5  25  37,5 97 150
Formació corporal
i comunicació I i II
2 30 2 30         4 60
Formació instrumental complementària (OB)
Instrument secundari 1 a 6 4 15 4 15 4 15     12 45
Improvisació de  la música tradicional I, II, III i IV 2 30 2 30 2 30 2 30 8 120
Repertori de la música de cobla *         3 45     3 45
Musica de conjunt (OB) 
Cobla/Conjunt de la música tradicional 1 a 8 4 90 4 90 4 90 4 90 16 360
Cor 1 2 45             2 45
Conjunt instrumental 1 i 2     2 45     2 45 4 90
Cambra 1 a 7 2 22,5 4 45 4 45 4 45 14 157,5
Teoria i història (OB)
Arranjaments de la música tradicional I *     3 45         3 45
Arranjaments de cobla *         3 45     3 45
Música tradicional catalana     4 45         4 45
Músiques tradicionals del món I     4 45         4 45
Història de la música catalana dels segles XIX i XX *         4 45     4 45
Tecnologia musical (OB)
Introducció
a la tecnologia musical 
    2 30         2 30
Tècniques d'enregistrament i postproducció I     2 30         2 30
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius         6  45 12 180 18 225
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca         2 30     2 30
Treball fi de grau             8 15 8 15
TOTAL 60 540 60 532,5 60 487,5 60 487,5 240 2047,5