Currículum Interpretació Música Tradicional

Currículum de l'especialitat d'Interpretació - Instruments del flamenco

Modalitat: Cante flamenco

Les assignatures marcades amb un asterisc (*) NO s'ofereixen cada curs. Consulta els horaris vigents.

Matèries i Assignatures 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs Total
ECTS h ECTS h ECTS h ECTS h ECTS
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III 6 90 3 45         9 135
Desenvolupament professional              3 45 3 45
Estètica *         4 60     4 60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica 3 45             3 45
Metodologies d'anàlisi musical 4 45             4 45
Percepció auditiva general 3 45             3 45
Fonaments de la composició 4 45             4 45
Instrument / Veu (OB)
Instrument principal 1 a 8 24 37,5 24 37,5 25 37,5  23  37,5 96 150
Formació corporal
i comunicació I i II
2 30 2 30         4 60
Formació instrumental complementària (OB)
Instrument secundari 4 15 4 15 4 15     12 45
Improvisació i acompanyament del flamenco I, II, III, IV, V i VI 4 45 4 45 4 45     12 135
Repertori del flamenco *         3 45     3 45
Foniatria     3 45         3 45
Musica de conjunt (OB) 
Conjunt flamenco 1 a 4 2 45 2 45 2 45 2 45 8 180
Cor 1 2 45             2 45
Cambra 1 a 8 2 22,5 6 67,5 4 45 4 45 16 180
Teoria i història (OB)
Anàlisi del flamenco *     3 45         3 45
Tècniques de composició del flamenco *         3 45     3 45
Arranjaments del flamenco         3 45     3 45
Teoria del flamenco *     3 45         3 45
Història del flamenco *     4 45         4 45
Tecnologia musical (OB)
Introducció
a la tecnologia musical 
    2 30         2 30
Tècniques d'enregistrament i postproducció I             2 30 2 30
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius         6  90 18 270 24 360
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca         2 30     2 30
Treball fi de grau             8 15 8 15
TOTAL 60 510 60 495 60 502,5 60 487,5 240 1995