Currículum Interpretació Música Antiga

Currículum de l'especialitat d'Interpretació - Música Antiga

Modalitats: Arpes històriques, Clavicèmbal, Fortepiano, Instruments de corda polsada

Les assignatures marcades amb un asterisc (*) NO s'ofereixen cada curs. Consulta els horaris vigents.

Matèries i Assignatures 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs Total
ECTS h ECTS h ECTS h ECTS h ECTS
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III 6 90 3 45         9 135
Desenvolupament professional              3 45 3 45
Estètica         4 60     4 60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica 3 45             3 45
Metodologies d'anàlisi musical 4 45             4 45
Percepció auditiva general 3 45             3 45
Fonaments de la composició 4 45             4 45
Instrument / Veu (OB)
Instrument principal 1 a 8 24 37,5 24 37,5 23 37,5  24  37,5 95 150
Formació corporal
i comunicació I i II
2 30 2 30         4 60
Formació instrumental complementària (OB)
Instrument secundari 1 a 6 4 15 4 15 4 15     12 45
Baix continu I, II, III i IV * Tecla / Corda  4 60 4 60         8 120
Improvisació i ornamentació *         2 30     2 30
Repertori de la música antiga         3 45     3 45
Cant pla     4 45         4 45
Afinacions històriques */
Afinacions del teclat *
(segons la modalitat)
    3 30         3 30
Musica de conjunt (OB) 
Grans conjunts 1 a 7 2 45 4 90 4 90 4 90 14 315
Cor I 2 45             2 45
Cambra 1 a 7 2 22,5 4 45 4 45 4 45 14 157,5
Teoria i història (OB)
Anàlisi de la música antiga     3 45         3 45
Taller d'anàlisi
de la música antiga
        2 30     2 30
Metodologies
d'investigació musical I
            4 22,5 4 22,5
Organologia     3 30         3 30
Notació i edició II         4 45     4 45
Fonts històriques de la
interpretació de la música antiga */
Fonaments de la pràctica
interpretativa 
(segons modalitat) 
        3 45     3 45
Història de la música del segle XVII             4 45 4 45
Tecnologia musical (OB)
Introducció
a la tecnologia musical 
    2 30         2 30
Tècniques d'enregistrament i postproducció I          2 30     2 30
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius         3  45 9 135 12 180
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca         2 30     2 30
Treball fi de grau             8 15 8 15
TOTAL 60 525 60 517,5 60 547,5 60 420 240 2010