Currículum Interpretació Música Antiga

Currículum de l'especialitat d'Interpretació - Música Antiga

Modalitat: Cant històric

Les assignatures marcades amb un asterisc (*) NO s'ofereixen cada curs. Consulta els horaris vigents.

Matèries i Assignatures 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs Total
ECTS h ECTS h ECTS h ECTS h ECTS
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III 6 90 3 45         9 135
Desenvolupament professional              3 45 3 45
Estètica         4 60     4 60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica 3 45             3 45
Metodologies d'anàlisi musical 4 45             4 45
Percepció auditiva general 3 45             3 45
Fonaments de la composició 4 45             4 45
Instrument / Veu (OB)
Instrument principal 1 a 8 24 37,5 24 37,5 23 37,5  22  37,5 93 150
Formació corporal
i comunicació I i II
2 30 2 30         4 60
Formació instrumental complementària (OB)
Instrument secundari 1 a 6 4 15 4 15 4 15     12 45
Improvisació i ornamentació I, II, III i IV     2 30 2 30 4 60 8 120
Seminari específic
d'interpretació *
            2 30 2 30
Tècniques actorals I i II 2 45 3 45         5 90
Repertori vocal de la música antiga *         3 45     3 45
Fonètica aplicada al cant I, II, III i IV 2 45 2 45 2 45 2 45 8 180
Cant pla     4 45         4 45
Afinacions històriques *         3 30     3 30
Musica de conjunt (OB) 
Grans conjunts 1 i 2     2 45 2 45     4 90
Cor per a cantants 1 a 4 2 45 2 45 2 45 2 45 8 180
Cambra 1 a 7 2 22,5 4 45 4 45 4 45 14 157,5
Teoria i història (OB)
Anàlisi de la música antiga I     3 45         3 45
Notació i edició II         4 45     4 45
Fonts històriques de la
interpretació de la música antiga
        3 45     3 45
Percepció auditiva específica     2 45         2 45
Història de la música del segle XVII             4 45 4 45
Tecnologia musical (OB)
Introducció
a la tecnologia musical 
2 30             2 30
Tècniques d'enregistrament i postproducció I          2 30     2 30
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius         3  45 9 135 12 180
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca         2 30     2 30
Treball fi de grau             8 15 8 15
TOTAL 60 540 60 562,5 60 547,5 60 502,5 240 2152,5