Currículum Interpretació Clàssica i contemporània

Currículum de l'especialitat d'Interpretació - Música Clàssica i contemporània

Modalitat: Percussió

Matèries i Assignatures 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs Total
ECTS h ECTS h ECTS h ECTS h ECTS
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III 6 90 3 45         9 135
Desenvolupament professional              3 45 3 45
Estètica         4 60     4 60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica     3 45         3 45
Metodologies d'anàlisi musical 4 45             4 45
Percepció auditiva general 3 45             3 45
Fonaments de la composició 4 45             4 45
Instrument / Veu (OB)
Instrument principal 1 a 8 23 37,5 25 37,5 23 37,5  23  37,5 94 150
Instrument complementari 1 a 6 4 15 4 15 4 15     12 45
Formació corporal
i comunicació I i II
2 30 2 30         4 60
Formació instrumental complementària (OB)
Instrument secundari 1 a 4     4 15 4 15     8 30
Improvisació i acompanyament I, II, III i IV 2 30 2 30 2 30 2 30 8 120
Repertori instrumental
específic
        3 45     3 45
Repertori i tècniques de la música contemporània         2 30     2 30
Seminari d'interpretació             2 30 2 30
Fonaments de la pràctica interpretativa         3 45     3 45
Musica de conjunt (OB) 
Grans conjunts 1 a 7 2 45 4 90   4 90 4  90 14 315
Conjunt instrumental 1 i 2         2 45 2 45 4 90
Pràctica d'orquestra per a percussió 1 i 2 4 90 2 45         6 135
Cor 1 2 45             2 45
Cambra 1 a 8 4 45 4 45  4 45 4  45 16 180
Teoria i història (OB)
Anàlisi de la música I     3 45         3 45
Tecnologia musical (OB)
Introducció
a la tecnologia musical 
     2 30         2 30
Tècniques d'enregistrament i postproducció I      2 30         2 30
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius         3  45 12 180 15 225
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca         2 30     2 30
Treball fi de grau             8 15 8 15
TOTAL 60 562,5 60 502,5 60 510 60 495 240 2070