Currículum Interpretació Clàssica i contemporània

Currículum de l'especialitat d'Interpretació - Música Clàssica i contemporània

Modalitat: Guitarra

Les assignatures marcades amb un asterisc (*) NO s'ofereixen cada curs. Consulta els horaris vigents.

Matèries i Assignatures 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs Total
ECTS h ECTS h ECTS h ECTS h ECTS
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III 6 90 3 45         9 135
Desenvolupament professional              3 45 3 45
Estètica         4 60     4 60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica 3 45             3 45
Metodologies d'anàlisi musical 4 45             4 45
Percepció auditiva general 3 45             3 45
Fonaments de la composició 4 45             4 45
Instrument / Veu (OB)
Instrument principal 1 a 8 24 37,5 24 37,5 24 37,5  24  37,5 96 150
Formació corporal
i comunicació I i II
2 30 2 30         4 60
Formació instrumental complementària (OB)
Instrument secundari 1 a 6 4 15 4 15 4 15     12 450
Improvisació i acompanyament I, II, III i IV 2 30 2 30 2 30 2 30 8 120
Transcripció per a guitarra *     4 45         4 45
Repertori instrumental específic         3 45     3 45
Repertori i tècniques de la música contemporània         2 30     2 30
Seminari d'interpretació             2 30 2 30
Fonaments de la pràctica interpretativa         3 45     3 45
Musica de conjunt (OB) 
Cambra 1 a 8 4 45 4 45 4 45 4 45 16 180
Cor I i II 2 45 2 45         4 90
Teoria i història (OB)
Anàlisi de la música I     3 45         3 45
Taller d'anàlisi I i II     2 22,5 2 22,5     4 45
Percepció auditiva específica     2 45         2 45
Tècniques compositives I     3 45         3 45
Història de la música dels segles XX i XXI *         4 45     4 45
Anàlisi de la música dels segles XX i XXI     3 45         3 45
Tecnologia musical (OB)
Introducció
a la tecnologia musical 
2 30             2 30
Tècniques d'enregistrament i postproducció I      2 30         2 30
Edició de partitures amb mitjans informàtics             2 30 2 30
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius         6  90 15 225 21 315
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca         2 30     2 30
Treball fi de grau             8 15 8 15
TOTAL 60 502,5 60 525 60 495 60 457,5 240 1980