Currículum Interpretació Clàssica i contemporània

Currículum de l'especialitat d'Interpretació - Música Clàssica i contemporània

Modalitat: Cant

Les assignatures marcades amb un asterisc (*) NO s'ofereixen cada curs. Consulta els horaris vigents.

Matèries i Assignatures 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs Total
ECTS h ECTS h ECTS h ECTS h ECTS
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III 6 90 3 45         9 135
Desenvolupament professional              3 45 3 45
Estètica         4 60     4 60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica     3 45         3 45
Metodologies d'anàlisi musical 4 45             4 45
Percepció auditiva general 3 45             3 45
Fonaments de la composició 4 45             4 45
Instrument / Veu (OB)
Instrument principal 1 a 8 24 37,5 23 37,5 24 37,5  23  37,5 94 150
Formació corporal
i comunicació I i II
2 30 2 30         4 60
Formació instrumental complementària (OB)
Instrument secundari 1 a 4         4 15 4 15 8 30
Piano 1 a 4 4 15 4 15         8 30
Improvisació i ornamentació         2 30     2 30
Tècniques actorals I i II     5 90         5 90
Escena lírica I, II i III         3 45 6 90 9 135
Fonètica aplicada al cant I, II, III i IV 2 45 2 45 2 45 2 45 8 180
Repertori específic del cant *         3 45     3 45
Foniatria 3 45             3 45
Musica de conjunt (OB) 
Seminari de música vocal 1 a 8 4 45 4 45 4 45 4 45 16 180
Cor per a cantants 2 45 2 45         4 90
Lied 1 a 6     4 45 4 45 4 45 12 135
Teoria i història (OB)
Taller d'anàlisi I         2 22,5     2 22,5
Percepció auditiva específica     2 45         2 45
Història de l'òpera     4 45         4 45
Tecnologia musical (OB)
Introducció
a la tecnologia musical 
2 30             2 30
Tècniques d'enregistrament i postproducció I      2 30         2 30
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius         6  90 6 90 12 180
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca         2 30     2 30
Treball fi de grau             8 15 8 15
TOTAL 60 517,5 60 562,5 60 510 60 427,5 240 2017,5