Currículum Interpretació Clàssica i contemporània

Currículum de l'especialitat d'Interpretació - Música Clàssica i contemporània

Modalitat: Arpa

Les assignatures marcades amb un asterisc (*) NO s'ofereixen cada curs. Consulta els horaris vigents.

Matèries i Assignatures 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs Total
ECTS h ECTS h ECTS h ECTS h ECTS
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III 6 90 3 45         9 135
Desenvolupament professional              3 45 3 45
Estètica         4 60     4 60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica     3 45         3 45
Metodologies d'anàlisi musical 4 45             4 45
Percepció auditiva general 3 45             3 45
Fonaments de la composició 4 45             4 45
Instrument / Veu (OB)
Instrument principal 1 a 8 23 37,5 25 37,5 23 37,5  25  37,5 96 150
Formació corporal
i comunicació I i II
2 30 2 30         4 60
Formació instrumental complementària (OB)
Instrument secundari 1 a 6 4 15 4 15 4 15     12 45
Improvisació i acompanyament I, II, III i IV 2 30 2 30 2 30 2 30 8 120
Repertori instrumental
específic *
        3 45     3 45
Repertori i tècniques de la música contemporània         2 30     2 30
Seminari d'interpretació             2 30 2 30
Fonaments
de la pràctica interpretativa
        3 45     3 45
Musica de conjunt (OB) 
Grans conjunts 1 a 5 2 45 4 90   2 45  2  45 10 225
Conjunt instrumental 1 i 2         2 45 2 45 4 90
Pràctica d'orquestra 1 i 2 4 90 4 90         8 180
Cor 1 2 45             2 45
Cambra 1 a 9 4 45 6 67,5   4 45 4  45 18 202,5
Teoria i història (OB)
Anàlisi de la música I     3 45         3 45
Tecnologia musical (OB)
Introducció a la tecnologia musical       2 30         2 30
Tècniques d'enregistrament i postproducció I      2 30         2 30
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius          9  135 12 180 21 315
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca         2 30     2 30
Treball fi de grau             8 15 8 15
TOTAL 60 562,5 60 555 60 562,5 60 472,5 240 2152,5