Recital/Concert final (especialitats de Direcció i Interpretació)

El Recital final o Concert final correspon i s’integra en el 8è quadrimestre de l’assignatura principal en les especialitats de Direcció i d’Interpretació (Direcció principal i Instrument principal, respectivament).

A través d’aquest Recital/Concert final es mostren els coneixements i habilitats adquirits sobretot en aquesta assignatura principal, i es posen en pràctica les competències més específiques de l’especialitat, necessàries per a encarar la vida professional.

Objectius 

L’objectiu primer del Recital/Concert final està estretament lligat als resultats d’aprenentatge globals per a tota l’assignatura principal, de la qual n’és el 8è quadrimestre. El Recital/Concert final actua, per tant, amb la funció d’avaluació global d’aquests resultats d’aprenentatge, valorant l’assoliment de les competències específiques de cadascuna de les dues especialitats implicades.

Un segon objectiu deriva de aquelles competències generals i transversals més lligades a la autonomia i a la iniciativa personal, amb la implicació de l’estudiant en la definició i preparació del recital/Concert.

 

Continguts, requisits i procediment segons les especialitats

Indicacions per formalitzar el Recital/Concert

Dates de presentació

Requisits de la presentació/concert

Direcció, docència i avaluació