Packs de serveis, espais i equipaments

Taxes i preus de serveis

Preu/Taxa Descripció Import Període
EXTERNS
Cabina amb piano vertical   15,00 € Hora
Aula d'estudi individual amb piano vertical   50,00 € Hora
Aula d'orquestra amb piano vertical   675,00 € 1/2 jornada de 4 hores
Aula de cor amb piano vertical   450,00 € 1/2 jornada de 4 hores
Aula de conjunt 54 m2 amb piano de cua   100,00 € Hora
Aula de conjunt 25 m2 amb piano de cua   75,00 € Hora
Aula d'orquestra amb piano gran cua   800,00 € 1/2 jornada de 4 hores
Aula de cor amb piano gran cua   575,00 € 1/2 jornada de 4 hores
Aula de l'orgue amb orgue gran   575,00 € 1/2 jornada de 4 hores
Aula de conjunt 25 m2 per la música antiga amb clavicèmbal i orgue positiu   80,00 € Hora
Aula de conjunt 25 m2 amb fortepiano   80,00 € Hora
Enregistrament Sala orquestra amb gran cua Inclou tècnic i equipament 900,00 € 1/2 jornada de 4 hores
Enregistrament Aula cor amb gran cua Inclou tècnic i equipament 700,00 € 1/2 jornada de 4 hores
Enregistrament amb orgue Inclou tècnic i equipament 700,00 € 1/2 jornada de 4 hores
Conferència / Sonorització Suport conferències (microfonia + projecció + tècnic de so). Inclou tècnic i equipament 750,00 € 1/2 jornada de 4 hores
ALUMNI
Aula de conjunt 25 m2 amb piano de cua   7,50 € Hora
Aula de conjunt 25 m2 per la música antiga amb clavicèmbal i orgue positiu   8,00 € Hora
Aula de conjunt 25 m2 amb fortepiano   8,00 € Hora
Enregistrament Sala orquestra amb gran cua Equipament i tècnic inclòs 170,00 € 1/2 jornada de 4 hores
Enregistrament Aula cor amb gran cua Equipament i tècnic inclòs 140,00 € 1/2 jornada de 4 hores
Enregistrament amb orgue Equipament i tècnic inclòs 140,00 € 1/2 jornada de 4 hores
GRUPS VINCULATS
Cabina amb piano vertical   3,00 € Hora
Aula d'estudi individual amb piano vertical   10,00 € Hora
Aula d'orquestra amb piano vertical   135,00 € 1/2 jornada de 4 hores
Aula de cor amb piano vertical   90,00 € 1/2 jornada de 4 hores
Aula de conjunt 54 m2 amb piano de cua   20,00 € Hora
Aula de conjunt 25 m2 amb piano de cua   15,00 € Hora
Aula d'orquestra amb piano gran cua   160,00 € 1/2 jornada de 4 hores
Aula de cor amb piano gran cua   115,00 € 1/2 jornada de 4 hores
Aula de l'orgue amb orgue gran   115,00 € 1/2 jornada de 4 hores
Aula de conjunt 25 m2 per la música antiga amb clavicèmbal i orgue positiu   20,00 € Hora
Aula de conjunt 25 m2 amb fortepiano   20,00 € Hora
Enregistrament Sala Orquestra amb gran cua Equipament i tècnic inclòs 210,00 € 1/2 jornada de 4 hores
Enregistrament Aula cor amb gran cua Equipament i tècnic inclòs 170,00 € 1/2 jornada de 4 hores
Enregistrament amb orgue Equipament i tècnic inclòs 170,00 € 1/2 jornada de 4 hores
GRUPS RESIDENTS
Cabina amb piano vertical   7,50 € Hora
Aula d'estudi individual amb piano vertical   25,00 € Hora
Aula d'orquestra amb piano vertical   337,50 € 1/2 jornada de 4 hores
Aula de cor amb piano vertical   225,00 € 1/2 jornada de 4 hores
Aula de conjunt 54 m2 amb piano de cua   50,00 € Hora
Aula de conjunt 25 m2 amb piano de cua   37,50 € Hora
Aula d'orquestra amb piano gran cua   400,00 € 1/2 jornada de 4 hores
Aula de cor amb piano gran cua   287,50 € 1/2 jornada de 4 hores
Aula de l'orgue amb orgue gran   287,50 € 1/2 jornada de 4 hores
Aula de conjunt 25 m2 per la música antiga amb clavicèmbal i orgue positiu   40,00 € Hora
Aula de conjunt 25 m2 amb fortepiano   40,00 € Hora
Enregistrament Sala orquestra amb gran cua Equipament i tècnic inclòs 450,00 € 1/2 jornada de 4 hores
Enregistrament Aula cor amb gran cua Equipament i tècnic inclòs 350,00 € 1/2 jornada de 4 hores
Enregistrament amb orgue Equipament i tècnic inclòs 350,00 € 1/2 jornada de 4 hores