Biblioteca

Taxes i preus de serveis

Preu/Taxa Descripció Import Període/Quantitat
EXTERNS
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de documents de l'ESMUC a biblioteques de les BEG 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de documents de l'ESMUC a biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI 0,12 € Pàgina
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de documents de l'ESMUC a biblioteques espanyoles 5,00 € Per document fins a 40 pàgines. 0,40€ cada pàgina addicional
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de documents de l'ESMUC a biblioteques d'altres països 8,00 € Per document fins a 40 pàgines. 0,40€ cada pàgina addicional
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de l'ESMUC a biblioteques de les BEG 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de l'ESMUC a biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de l'ESMUC a biblioteques espanyoles 8,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de l'ESMUC a biblioteques d'altres països 8,00 €  
Cessió externa Préstec d'una selecció de documents fora del recinte de l'escola Cost de l'assegurança + dipòsit no retornable equivalent a un 5% del valor del document Per setmana
PERSONES EXTERNES QUE PUGUIN ACREDITAR UNA VINCULACIÓ AMB LA MÚSICA
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques de les BEG 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI 0,12 € Pàgina
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de documents de l'ESMUC a biblioteques espanyoles 5,00 € Per document fins a 40 pàgines. 0,40€ cada pàgina addicional
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de documents de l'ESMUC a biblioteques d'altres països Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques de les BEG 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques espanyoles 8,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents d'altres països Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca  
Carnet Biblioteca Carnet d'usuari extern (personal d'entitats amb conveni vigent i donants de fons) 0,00 €  
Carnet Biblioteca Carnet d'usuari extern (usuaris que puguin acreditar una vinculació amb la música, inclosos centres ACEM i conservatoris) 5,00 €  
Carnet Biblioteca Reposició per pèrdua del carnet 2,00 €  
ESMUC (ESTUDIANTS, PROFESSORS I PAS)
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques de les BEG 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI 0,12 € Pàgina
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques espanyoles 5,00 € Per document fins a 40 pàgines. 0,40€ cada pàgina addicional
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents d'altres països Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques de les BEG 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques espanyoles 8,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents d'altres països Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca  
ALUMNI
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques de les BEG 0,00 € 1
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI 0,12 € Pàgina
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques espanyoles 5,00 € Per document fins a 40 pàgines. 0,40€ cada pàgina addicional
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents d'altres països Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques de les BEG 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques espanyoles 8€  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents d'altres països Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca  
Carnet Biblioteca Carnet d'usuari extern 0,00 €  
Carnet Biblioteca Reposició per pèrdua del carnet 2,00 €  
GRUPS VINCULATS
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques de les BEG 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI 0,12 € Pàgina
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques espanyoles 5,00 € Per document fins a 40 pàgines. 0,40€ cada pàgina addicional
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents d'altres països Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques de les BEG 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques espanyoles 8€  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents d'altres països Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca  
Carnet Biblioteca Carnet d'usuari extern 0,00 €  
Carnet Biblioteca Reposició per pèrdua del carnet 2,00 €  
GRUPS RESIDENTS
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques de les BEG 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI 0,12 € Pàgina
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques espanyoles 5,00 € Per document fins a 40 pàgines. 0,40€ cada pàgina addicional
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents d'altres països Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques de les BEG 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques espanyoles 8€  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents d'altres països Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca  
Carnet Biblioteca Carnet d'usuari extern 0,00 €  
Carnet Biblioteca Reposició per pèrdua del carnet 2,00 €