Taxes i preus de serveis

Imports corresponents al curs acadèmic 2017-2018 per a cada servei