Tarifes

Tarifes dels serveis d'espais, parc d'instruments, audiovisuals i biblioteca - curs 2016-2017

Tarifes estudiants

Servei Descripció Tarifa
Parc d'instruments
Préstec intern Instruments del préstec intern Gratuït
Préstec extern Instruments del préstec extern 0,50€/dia
Audiovisuals
Préstec intern Equipaments d'autopréstec o específics per activitats al recinte de l'escola Gratuït
Préstec extern Equipaments específics per activitats docents externes Gratuït
Biblioteca
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques de les BEG Gratuït
Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI 0,12€/pàgina
Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques espanyoles 5€/document fins a 40 pàgines.
0,40€ cada pàgina addicional. 
Còpies d'articles o capítols de fons procedents d'altres països Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca.
Préstec de documents de fons procedents de biblioteques de les BEG Gratuït
Préstec de documents de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI Gratuït
Préstec de documents de fons procedents de biblioteques espanyoles 8€
Préstec de documents de fons procedents d'altres països Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca.
Reprografia Còpia/impressió en targeta recarregable en equips d'autoservei 0,08€
Targeta amb 50 còpies 5€
Còpia DIN A4 1 cara en equips recepció 0,085€
Còpia DIN A4 doble cara en equips recepció 0,08€
Còpia DIN A3 en equips recepció 0,16€

Tarifes generals

Servei Descripció Tarifa Període
Espais
Aula d'instrument individual Aula general de 12 m2 20€ hora
Aula de cambra Aula general de 25 m2 55€ hora
Aula col·lectiva/cambra Aula general de 54 m2 65€ hora
Cabina Cabina de 6 m2 12€ hora
Aula d'orquestra Aula d'orquestra de 293 m2 1.300€ Jornada de 8h.
Opció 1/2 jornada (4h) al 50% 
Aula de cor Aula de cor de 83 m2 850€ Jornada de 8h.
Opció 1/2 jornada (4h) al 50% 
Aules restringides Aules amb equipament específic Preu aula + càlcul equipament hora
Aules específiques Aules amb equipament específic i restringit Preu aula + càlcul equipament hora
En les activitats que impliquin un aforament de més de 100 persones s'aplicarà una tarifa extra de neteja.
Parc d'instruments
Cessió externa Instruments del préstec extern 2% del valor del dia  
Cessió interna (altres instruments fora del pack) Altres instruments 1% del valor del dia  
En cas que sigui necessari o sol·licitat, les despeses de transport, ajust d'instrument o assegurança no estan incloses.
Audiovisuals
Assessorament tecnològic + equipaments específics + aula postproducció Sessions individualitzades d'assessorament tecnològic a projectes, amb ús d'equipaments específics inclòs. 40€ hora
Sonorització concert Preu de l'equipament inclòs. Aula no inclosa (*) 126€ 4 hores
Enregistrament imatge i/o so Preu de l'equipament inclòs. Aula no inclosa (*) 126€ 4 hores
Projecció audiovisual Preu de l'equipament inclòs. Aula no inclosa (*) 110€ hora
Postproducció àudio/vídeo Preu de l'equipament inclòs 52,50€ hora
Serveis presencials externs (tècnic)   47,50€ hora
Serveis presencials externs (equipaments)   Segons equipament hora
Formació específica tècnica Preu de l'equipament inclòs. Aula inclosa 52,50€ hora
(*) Preu del tècnic de so no inclòs.
Packs
Cabina amb piano vertical 15€ hora
Aula d'estudi individual amb piano vertical 50€ hora
Aula d'orquestra amb piano vertical 1.350€ Jornada (8h)
Aula de cor amb piano vertical 900€ Jornada (8h)
Aula de conjunt 54m2 amb piano de cua 100€ hora
Aula de conjunt 25m2 amb piano de cua 75€ hora
Aula d'orquestra amb piano gran cua 1.600€ Jornada (8h)
Aula de cor amb piano gran cua 1.150€ Jornada (8h)
Aula d'orgue amb orgue gran 1.150€ Jornada (8h)
Aula de conjunt 25m2 per a música antiga amb clavicèmbal i orgue positiu 80€ hora
Aula de conjunt 25m2 amb fortepiano 80€ hora
Enregistrament Aula d'orquestra amb piano gran cua (*) 1.600€ Jornada (8h)
Enregistrament Aula de cor amb piano gran cua (*) 1.200 € Jornada (8h)
Enregistrament amb orgue (*) 1.200 € Jornada (8h)
Suport a produccions amb necessitats tecnològiques / audiovisuals Suport a produccions que necessitin microfonia (música electroacústica, etc.), instruments electrònics, equipaments (targes de so, samplers...), projeccions, interactius, tecnologies escèniques, enregistraments, solucions informàtiques (patchs de Max/msp, etc.) Inclou aules, instruments, equipaments específics, tècnics i assessorament especialitzat. A convenir  
Enregistrament amb conjunt instrumental Aula de cor Enregistrament tipus banda sonora, música per a publicitat, etc. Inclou lloguer de l'aula+ conjunts + instruments + equipaments d'enregistrament + tècnic de so. A convenir  
Enregistrament amb conjunt instrumental Aula d'orquestra Enregistrament tipus banda sonora, música per a publicitat, etc. Inclou lloguer de l'aula+ conjunts + instruments + equipaments d'enregistrament + tècnic de so. A convenir  
Conferència / sonorització Suport conferències (microfonia + projecció) (*) 1.300 €  
(*) Equipament inclòs. Preu del tècnic de so no inclòs.

En cas que sigui necessari o sol·licitat, les despeses de transport, ajust d'instrument o assegurança no estan incloses.

En les activitats que impliquin un aforament de més de 100 persones s'aplicarà una tarifa extra de neteja.

Biblioteca
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques de les BEG Gratuït
Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI 0,12€/pàgina
Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques espanyoles 5€/document fins a 40 pàgines.
0,40€ cada pàgina addicional. 
Còpies d'articles o capítols de fons procedents d'altres països 5€/document fins a 40 pàgines.
0,40€ cada pàgina addicional.
Préstec de documents de fons procedents de biblioteques de les BEG Gratuït
Préstec de documents de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI Gratuït
Préstec de documents de fons procedents de biblioteques espanyoles 8€
Préstec de documents de fons procedents d'altres països 8€
Persones externes que puguin acreditar una vinculació amb la música
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques de les BEG Gratuït
Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI 0,12€/pàgina
Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques espanyoles 5€/document fins a 40 pàgines.
0,40€ cada pàgina addicional.
Còpies d'articles o capítols de fons procedents d'altres països Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca.
Préstec de documents de fons procedents de biblioteques de les BEG Gratuït
Préstec de documents de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI Gratuït
Préstec de documents de fons procedents de biblioteques espanyoles 8€
Préstec de documents de fons procedents d'altres països Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca.
Carnet biblioteca Carnet d'usuari extern (treballadors del Museu de la Música, L'Auditori, TNC, centres d'ensenyaments artístics públics, professors de centres de pràcticum i donants de fons) Gratuït
Carnet d'usuari extern (usuaris que puguin acreditar una vinculació amb la música, inclosos centres ACEM i conservatoris) 5€
Reposició per pèrdua del carnet 5€
Reprografia Còpia / impressió en targeta recarregable en equips d'autoservei 0,08€
Targeta amb 50 còpies 5€