Instruments secundaris

En les especialitats d’Interpretació i de Pedagogia en l’àmbit de la Música Clàssica i Contemporània, la Música Antiga i la Música Tradicional, l’elecció de l’instrument secundari respon als quatre supòsits descrits a continuació segons criteris formatius relacionats amb l’instrument principal.

  1. instrument de la mateixa família organològica (per exemple: violí → viola)
  2. instrument principal dins un àmbit diferent (per exemple: violí → violí jazz)
  3. instrument harmònic propi de l'àmbit (per a instruments principals monòdics, per exemple: traverso → clavicèmbal)
  4. instrument estretament associat al món professional (per exemple: tuba → fiscorn) o a les necessitats específiques de l’estudiant d’acord amb la motivació del professorat d’instrument principal.

Si l’estudiant volgués triar un instrument secundari fora d’aquests supòsits, hauria de sol·licitar-ho a la Secretaria Acadèmica i presentar la documentació acreditativa del nivell de l’instrument que proposa.

L'assignació final de l’Instrument Secundari en totes les especialitats està subjecte a la disponibilitat de places. En cas de més sol·licituds que places disponibles, l’estudiant amb la mitjana de l'expedient més alta té prioritat en l’elecció.

Àmbits de: Clàssica i ContemporàniaMúsica AntigaJazz i Música ModernaMúsica Tradicional

Pedagogia | Direcció | Especialitats no instrumentals (Composició, Musicologia i Sonologia)

Interpretació, àmbit de Clàssica i Contemporània
Instrument principal Instrument secundari
   
Interpretació, àmbit de Música Antiga
Instrument principal Instrument secundari
   
Interpretació, àmbit de Jazz i Música Moderna
Instrument principal Instrument secundari
Bateria jazz

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna.

2n i 3r curs: Bateria m. moderna, Cant jazz i modern, Percussió històrica, Percussió m. moderna, Piano jazz, Teclats m. moderna.

Cant jazz

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Cant, cant històric, Cante flamenco, Piano jazz, Teclats m. moderna.

Clarinet jazz

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Cant jazz i modern, Clarinet, Clarinets històrics, Flauta travessera de música moderna, Gralla/dolçaina, Piano jazz, Saxòfon jazz, Teclats m. moderna, Tenora, Tible.

Contrabaix jazz

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Baix elèctric MM, Cant jazz i modern, Contrabaix, Contrabaix històric/violone, Piano jazz, Teclats m. moderna.

Guitarra elèctrica jazz

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Corda polsada de la música antiga, Guitarra, Guitarra flamenca, Piano jazz, Teclats m. moderna.

Piano jazz

1r curs: Bateria jazz i moderna, Percussió m. moderna. 

2n i 3r curs: Acordió diatònic, Cant jazz i modern, Clavicèmbal, Fortepiano, Orgue, Piano, Teclats m. moderna.

Saxòfon jazz

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Clarinet jazz, Flauta travessera de música moderna, Gralla/dolçaina, Piano jazz, Saxòfon, Teclats m. moderna, Tenora, Tible.

Trombó jazz

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Corneta, Fiscorn, Piano jazz, Sacabutx, Teclats m. moderna, Trombó, Trompa natural, trompeta natural.

Trompeta jazz

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Corneta, Fiscorn, Piano jazz, Sacabutx, Teclats m. moderna, Trombó, Trompa natural, trompeta natural.

Violí Jazz

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna, Violí, Violí històric.

Baix elèctric

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Cant jazz i modern, Contrabaix, Contrabaix històric/violone, Contrabaix jazz, Piano jazz, Teclats m. moderna.

Bateria m. moderna

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Bateria jazz, Cant jazz i modern, Percussió històrica, Percussió m. moderna, Piano jazz, Teclats m. moderna.

Cant m. moderna

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Cant, Cant històric, Cante flamenco, Piano jazz, Teclats m. moderna.

Flauta travessera m. moderna

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Flabiol i tamborí, Flauta travessera, Flauta travessera històrica, Piano jazz, Saxòfon m. moerna, Teclats m. moderna.

Guitarra elèctrica
m. moderna

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Corda polsada de la música antiga, Guitarra, Guitarra flamenca, Piano jazz, Teclats m. moderna.

Percussió
m. moderna

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Bateria jazz i moderna, Cant jazz i modern, Percussió, Percussió històrica, Piano jazz, Teclats m. moderna.

Saxòfon m. moderna

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Clarinet jazz, Flauta travessera m. moderna, Gralla/dolçaina, Piano jazz, Saxòfon, Teclats m. moderna, Tenora, Tible.

Teclats

1r curs: Bateria jazz i moderna, Percussió m. moderna. 

2n i 3r curs: Acordió diatònic, Cant jazz i modern, Clavicèmbal, Fortepiano, Orgue, Piano jazz.

Trombó m. moderna

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Corneta, Fiscorn, Piano jazz, Sacabutx, Teclats m. moderna, Trombó, Trompa natural, Trompeta natural.

Trompeta
m. moderna

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Corneta, Fiscorn, Piano jazz, Sacabutx, Teclats m. moderna, Trombó, Trompa natural, Trompeta natural.

Interpretació, àmbit de la Música Tradicional
Instrument principal Instrument secundari
   
Pedagogia
  S’ha d’escollir l’instrument secundari vinculat a l’instrument principal, seguint els llistats anteriors.
Direcció
  Han de fer Piano i Cant/Instrument de l’orquestra, com indica el seu pla d'estudis
Especialitats no instrumentals (Composició, Musicologia, Producció i Gestió, i Sonologia)
Composició Es recomana cursar Piano.
Musicologia, Producció i gestió, Sonologia S’ha d’escollir obligatòriament l’instrument amb el qual es va realitzar la prova d’accés.