Interpretació d'instruments de la música clàssica i contemporània

L'Escola ofereix el Títol superior de música, de 240 crèdits ECTS, en l'especialitat d'Interpretació d'instruments de la música clàssica i contemporània:

Objectius docents

Perfil professional

Modalitats

Pla d'estudis

Sortides professionals

Professorat

Objectius docents

El Títol superior de música en l’especialitat d’Interpretació de la música clàssica i contemporània té com a objectiu fonamental formar professionals altament qualificats en l’àmbit de la interpretació dels instruments de la música clàssica i contemporània, coneixedors de la diversitat de possibilitats al seu abast, posseïdors d’un llenguatge i una estètica propis, i preparats per treballar amb aquells formats, mitjans, gèneres i contextos més necessaris i habituals a l’hora de satisfer les demandes laborals i professionals del nostre temps.

Consulteu el perfil d’ingrés dels futurs estudiants d’Interpretació de la música clàssica i contemporània.

 

Perfil professional

El graduat o graduada en Interpretació ha de ser un professional qualificat amb un domini complet de les tècniques d’interpretació de l’instrument i el seu repertori, i en el seu cas, d’instruments complementaris.

Haurà d’estar preparat per a exercir una tasca interpretativa d’alt nivell d’acord amb les característiques de la seva modalitat i especialització, tant en el paper de solista com formant part d’un conjunt, així com, en el seu cas, en la seva condició d’intèrpret acompanyant de música i de dansa. Haurà de conèixer les característiques tècniques i acústiques del seu instrument, profunditzant en el seu desenvolupament històric.

Haurà de tenir formació per a l’exercici de l’anàlisi i del pensament musical, i disposar d’una sòlida formació metodològica i humanística que  l’ajudi en la tasca d’investigació afí a l’ exercici de la seva professió.

Modalitats

L’especialitat d’Interpretació de música clàssica i contemporània ofereix la possibilitat de formar-se en les modalitats instrumentals següents:

Instruments orquestrals Instruments no orquestrals
Arpa Acordió
Clarinet Cant
Contrabaix Guitarra
Fagot Orgue
Flauta travessera Piano
Oboè  
Percussió  
Saxòfon  
Trombó i trombó baix  
Trompa  
Trompeta  
Tuba i bombardí  
Viola  
Violí  
Violoncel  

Pla d'estudis

El pla d’estudis està conformat per les matèries de formació bàsica, les obligatòries d’especialitat, les optatives i el treball fi de grau.
Les matèries obligatòries d’especialitat comporten sobretot les matèries d’instrument o veu, de formació instrumental complementària i de música de conjunt que inclouen assignatures com:

  • Instrument principal (docència individual)
  • Instrument secundari
  • Improvisació
  • Música de cambra
  • Grans conjunts (orquestra i banda, sobretot)

Consulteu el currículums detallats dels quatre cursos, en les diferents modalitats.

Consulteu les competències transversalsgenerals i específiques que s'assoleixen cursant aquesta titulació.

Sortides professionals

Els titulats podran dur a terme l'exercici professional de la interpretació en diversitat de contextos laborals, com ara:

  • Exercici professional de la interpretació, ja sigui com a solista, acompanyant, intèrpret de cambra o en una formació orquestral.
  • Els coneixements teòrics i analítics adquirits faciliten als titulats en Interpretació l’accés als estudis de postgrau i a d’altres camps com la docència, el món editorial o la crítica musical.

Professorat

Els departaments de Música clàssica i contemporània reuneixen professorat qualificat i diversificat pel que fa a estètiques,
estils, tècniques, mitjans i enfocaments.
A part d’oferir les diverses titulacions superiors d’instruments de la música clàssica i contemporània, també organitzen un seguit d’activitats: concerts del professorat, concerts de conjunts de l’Escola, seminaris, tallers, cursos i classes magistrals, relacionats amb aquest tipus de música i oberts al públic en general.