Calendari de terminis - Tràmits acadèmics

Curs 2021-2022

Tràmit Sol·licitud Resolució
Adaptació nivell instrumental 20/09/21 - 17/01/22 A partir del 31/01/22
Anul·lació de convocatòria 1r quadrimestre  06/09/21 - 29/10/21 10 dies hàbils al lliurament de la sol·licitud
Anul·lació de convocatòria 2n quadrimestre 11/01/22 - 18/03/22 10 dies hàbils al lliurament de la sol·licitud
Anul·lació de convocatòria assignatures anuals 06/09/21 - 10/12/21 10 dies hàbils al lliurament de la sol·licitud
Canvi d'especialitat 01/02/22 - 25/02/22 A partir de l'01/03/2022
Canvi de professor d'instrument principal 09/05/22 - 13/05/22 10 dies hàbils al lliurament de la sol·licitud
LLiurament d'avantprojectes del Treball de Fi de Grau 08/02/21 - 23/04/21 A partir del 07/05/22
Menció de Pedagogia 02/05/22 - 13/05/22 A partir del 23/05/22
Modalitat a temps parcial 02/05/22 - 13/05/22 A partir del 23/05/22
Reconeixements de crèdits ECTS 06/09/21 - 22/04/21 30 dies hàbils al lliurament de la sol·licitud
Reconeixements de crèdits per activitats de participació a l'escola 06/09/20 - 22/04/22 Abans de la matrícula del curs 2022-2023
Revisió de qualificació  d'assignatures del 1r quadrimestre 17/01/22 - 21/01/22 El professorat ho comunica a Secretaria
Revisió de qualificació d'assignatures del 2n quadrimestre 30/05/22 - 03/06/22 El professorat ho comunica a Secretaria
Revisió de qualificació d'assignatures anuals 30/05/22 - 03/06/22 El professorat ho comunica a Secretaria
Validació crèdits experiència laboral, artística i altres estudis curs 2021-2022 06/09/21 - 22/04/22 A partir d'octubre de 2022