Simulacre de proves d’accés 2018

Amb l'objectiu de proporcionar elements d'orientació als futurs candidats que tinguin la intenció de realitzar les proves d'accés al grau superior de música a l'Esmuc, l'Escola ofereix una simulació de diferents exercicis tant de la part A com de la part B.  Aquests exercicis es realitzen en les mateixes condicions que en les proves d’accés, són posteriorment corregits i es pot consultar online la nota resultant de la correcció i un breu comentari orientatiu sobre cada exercici realitzat.

Simulacre dels exercicis de la Part A
Dissabte 10 de febrer de 2018, de 8.45 h a 14 h

Dictats, anàlisi auditiva i anàlisi de partitura, en les opcions de:

  • clàssica i contemporània 
  • jazz i música moderna 
  • música antiga 
  • flamenco
Simulacre d’exercicis de la Part B
Dissabte 10 de febrer de 2018, a partir de les 16 h

Exercicis específics de:

Composició Exercici d’escriptura (B1) 16h-18h
Composició Exercici d’instrumentació (B2) 18:15h-19:45h
Direcció Exercici d'harmonització i instrumentació (B4) 16h-17:30h
Direcció Exercici de reconeixement auditiu (B5) 17:45h-18h
Musicologia Exercici 1 (B7) 16h-17:30h
Pedagogia Exercici de passatge didàctic (B9) 16h-19h
Producció i Gestió Exercici 1 (B12) 16h-18h
Sonologia Exercici d’anàlisi sonora (B14) 16h-17h

Inscripcions: del 18 de desembre de 2017 al 29 de gener de 2018.

La inscripció pot ser només de la Part A o d'ambdues parts.

Preus
  • Part A: 80 €
  • Parts A i B: 100 €

El termini de pagament és fins el 30 de gener de 2018.

En cas d'exempció per família nombrosa, monoparental o altres causes, cal portar una fotocòpia de la documentació acreditativa a la secretaria acadèmica de l'Escola. El termini és fins el 30 de gener.

Correccions

A partir del 9 de març, podreu consultar els resultats dels exercicis i un comentari dels correctors, entrant a l'apartat Inscripció, amb el DNI i el pasword creat en el moment de la inscripció.