Resultats proves d'accés 2017

RESULTATS DEFINITIUS DE LES PROVES D'ACCÉS 2017

SORTEIG:  

Els empats en la puntuació dels següents candidats s'ha resolt pel sorteig realitzat avui 29 de juny de 2017 a les 11h, a l'Esmuc. Aquest resultat determina l'ordre final dels candidats, necessari per a l'adjudicació de places (també en cas de possibles renuncies) com per l'ordre de matriculació.

Especialitat Candidat Ordre final (entre els empatats)
Saxo Casanova Figueres, Denís 1r
Parejo Belando, Ana 2n
Violí González Ramos, Elena 2n
Guerra Collar, Paula 1r (obté la plaça 9 de Violí)

PROCÉS DE MATRÍCULA:

L'ordre de matrícula és per la nota obtinguda en les proves:

El procés de matriculació de 1r curs es fa els dies 4, 5, 6 i 7 de juliol. Trobareu tota la informació de la matriculació aquí.

Per la matriculació és imprescindible portar l'usuari i la contrasenya pel programa de gestió acadèmica (CodexPro) on s'ha fet la inscripció a les proves i les dades del titular del compte bancari necessari per al segon termini de pagament. També cal portar una foto tipus carnet.

 

RECONEIXEMENTS DERIVATS D'ESTUDIS ANTERIORS:

Informació pels estudiants de nou accés que volen reconèixer crèdits (ECTS) ja cursats dintre de l’Espai Europeu d’Educació Superior

Nombre de crèdits Poden cursar Matrícula de reconeixements Què cal fer?
Sol·licitud de reconeixement de menys de 40 crèdits de 1r curs. Només assignatures de 1r. Només les assignatures reconegudes de 1r Portar el dia de la matrícula un certificat acadèmic o documentació que ho justifiqui.
Sol·licitud de reconeixement de 40 crèdits o més de 1r curs. La resta d’assignatures de 1r, i assignatures de 2n fins a un màxim de 60 crèdits. Poden matricular les assignatures reconegudes de 2n Escriure a secretaria.academica@esmuc.cat; posteriorment es donarà dia i hora per a formalitzar la matrícula

Els estudiants que reconeguin 40 crèdits o més i els que iniciïn una segona titulació han d'enviar una còpia del seu expedient al secretari acadèmic (josep.baucells@esmuc.cat) i seran citats de secretaria per realitzar la matrícula, que està previst que sigui els dies 18, 19 o 20 de juliol.

 

Renúncies de plaça

Els candidats que no tenen previst ocupar la plaça guanyada en el procés d'admissió cal que enviïn un correu electrònic abans del 4 de juliol indicant que renuncien a aquesta plaça.