Orientació a l’especialitat

L’Escola Superior de Música de Catalunya ha dissenyat una jornada d’acompanyament i orientació per a l’alumnat que el proper curs estigui interessat en estudiar alguna de les especialitats del títol superior de música que ofereix l’Esmuc. 

Aquesta jornada consisteix en unes sessions a càrrec del professorat del centre. 

Organització de les sessions per especialitat

  • Interpretació: sessions de treball individual de 30 minuts. Cal portar preparat un petit repertori.
  • Composició: la sessió de treball individual serà en línia. Un cop feta la inscripció, i abans del dia 2 de desembre, caldrà enviar una mostra de treballs, en format pdf,  a orientacioespecialitats@esmuc.cat, amb indicació del Nom i Cognoms i DNI. 
  • Direcció: sessions de treball individual de 30 minuts. Cal portar preparada la primera part del 1r i 3r moviment de la Serenata Nocturna KV525 de W.A. Mozart i Ave Verum KV618 per dirigir amb acompanyament al piano.
  • Musicologia: una sessió de treball col·lectiu/individual de 90 minuts.
  • Pedagogia: 2 sessions de 90 minuts de treball en petits grups.
  • Producció i Gestió: una sessió de treball col·lectiu/individual de 120 min. 
  • Sonologia: una sessió de treball col·lectiu de 45 minuts. 
Lloc

Escola Superior de Música de Catalunya

C/Padilla, 155, Edifici de L’Auditori, 08013 Barcelona.

Data i horaris 12 de desembre de 2020, de 09:30 h a 19:00 h.  
Inscripció Gratuïta. 
Termini d'inscripció

Del 20 de novembre al 2 de desembre de 2020, a les 24:00.

Fora d’aquest termini no s’acceptarà cap inscripció.

Un cop sol·licitada la inscripció, l’Esmuc es posarà en contacte amb les persones interessades i els indicarà l’horari per assistir a les sessions corresponents. 

Consultes orientacioespecialitats@esmuc.cat

Atenció telefònica

de 10:00 a 14:00

Marta Buxadera: 677 26 00 13

Carme Sediles: 677 26 00 06