Curs d'orientació per a les proves d'accés 2020

L’Escola Superior de Música de Catalunya ha dissenyat un curs per a totes les persones interessades en estudiar el títol superior de música a l’Esmuc i que, per tant, tenen previst presentar-se a les proves d'accés.

L’objectiu principal d'aquest curs és donar pautes i estratègies per a la realització dels exercicis escrits de la Part A de les proves d'accés. És a dir:

  • Dictat melòdic
  • Dictat harmònic
  • Anàlisi auditiva
  • Anàlisi de partitura 

Es vol orientar als aspirants en aspectes com: estructura de les respostes, qüestions terminològiques bàsiques, el repartiment del temps, correcció i presentació dels exercicis, etc. En les sessions es treballarà sobre exemples reals.

El curs està disponible en els quatre àmbits/estils en els quals es realitzen aquests exercicis: Clàssica i Contemporània i Tradicional, Jazz i Música Moderna, Música Antiga i Flamenco. 

HORARIS

29 de febrer
HORARI EXERCICI ÀMBIT GRUP
10h a 13h DICTAT MELÒDIC  Antiga / Clàssica / Cobla / Tradicional Catalana
10h a 13h DICTAT POLIFÒNIC Antiga / Clàssica / Cobla / Tradicional Catalana B
10h a 13h ANÀLISI AUDITIVA Jazz i Música Moderna  
10h a 15h DICTAT MELÒDIC Flamenco  
ANÀLISI AUDITIVA
15h a 18h DICTAT MELÒDIC Antiga / Clàssica / Cobla / Tradicional Catalana B
15h a 18h DICTAT POLIFÒNIC Antiga / Clàssica / Cobla / Tradicional Catalana A
15h a 18h ANÀLISI DE PARTITURA Jazz i Música Moderna  
7 de març 
HORARI  EXERCICI  ÀMBIT  GRUP
9h a 13h ANÀLISI DE PARTITURA Tradicional Catalana  
9h a 13h ANÀLISI AUDITIVA Tradicional Catalana  
10h a 13h ANÀLISI AUDITIVA Clàssica / Cobla
10h a 13h ANÀLISI DE PARTITURA  Clàssica / Cobla
10h a 13h DICTAT MELÒDIC Jazz i Música Moderna  
10h a 15h ANÀLISI AUDITIVA  Antiga  
ANÀLISI DE PARTITURA
10h a 15h DICTAT POLIFÒNIC Flamenco  
ANÀLISI DE PARTITURA
15h a 18h ANÀLISI AUDITIVA Clàssica / Cobla
15h a 18h ANÀLISI DE PARTITURA Clàssica / Cobla
15h a 18h DICTAT POLIFÒNIC Jazz i Música Moderna  

 

Lloc Escola Superior de Música de Catalunya
Preu 80 €, preu normal
60 €, aspirants que hagin fet el simulacre
Inscripcions Del 10 al 21 de febrer a les 14:00 
Pagament Fins el 21 de febrer a les 23:59

 

Per raons d’aforament, alguns exercicis es realitzaran en dos grups. El primer dia del curs es farà pública la distribució dels inscrits entre grup A i grup B.

Les places són limitades i es cobriran per ordre d'inscripció.

 

En cas de tenir dret a descompte o exempció, cal enviar per correu electrònic el document acreditatiu corresponent a: Bustia.cursorientacio@esmuc.cat. El termini és fins el 21 de febrer.