Contingut i programa

 
Assignatura   Crèdits   Quadr.  
Cap a una nova pedagogia musical   4   1  
Bases psicoeducatives de l'educació musical   4   1  
Disseny de programes per a l'educació musical   6   1  
L'avaluació en educació  4   2  
Integració del corporal en la didàctica de la música   4   2  
Nous recursos tecnològics per a la formació musical   4   2  
Anàlisi d'institucions i organitzacions educatives   6   2  
Grups de treball, comunitat i lideratge educatiu 6   1  
Orientació i acció tutorial   6   2  
Innovació, investigació-acció i desenvolupament professional   6   anual  
Treball fi de màster   10   anual