Pràcticum

 
A Pràctiques d'observació
  En aquesta asignatura l’alumnat observa musicoterapeutes professionals que són referents locals en una varietat de contextos i també és iniciat en el procés musicoterapèutic (Avaluació inicial-Pla de Tractament-Avaluació Seguiment) al costat d’un musicoterapeuta professional.
B Pràctiques en centre
 

Aquesta assignatura està orientada a la professionalització i consisteix en fer l'assaig de la funció clínica d'un musicoterapeuta. L'alumnat dissenya i porta a terme un projecte d'intervenció en una institució com a pas previ a l'exercici professional amb la tutorització i supervisió d’un/a musicoterapeuta professional. Requereix el desplegament de les qualitats professionals imprescindibles per treballar en un context clínic, multidisciplinari. Es tracta doncs, d'una experiència d'ús i aplicació dels coneixements que es van adquirint en l'espai formatiu i s'adapta als interessos de cada estudiant.

Aquesta assignatura compta amb seminaris grupals mensuals.  Són un espai on compartir experiències i reptes de les pràctiques així com també rebre indicacions per a una bona praxi.

C Supervisions individuals i self-experience 
 

L’alumnat del màster participa i es beneficia d’un espai de supervisió individual i d’una altra grupal en format seminaris. Cada alumne/a compta amb un/a supervisor/a-tutor/a per realitzar tutories i treballar la self-experience de forma individual.

En aquests espais s’ofereixen diferents coneixements i estratègies per ajudar a l’alumne/a a situar-se davant si mateix/a, davant del grup de formació i davant el rol de musicoterapeuta i les dificultats i reptes que es poden presentar en cadascun d’aquests contextos.