Formació clínica

 
A Psicopatologia (semi-presencial) 
  Aquesta assignatura està organitzada amb una metodologia de treball semi-presencial. La finalitat és poder integrar uns coneixements bàsics sobre les característiques, símptomes i les causes dels principals trastorns descrits en el DSM-5, i la terminologia bàsica utilitzada en la seva diagnosi i classificació. Es relacionen els tractaments psicològics habituals i recomanats per a cada col·lectiu amb els enfocaments i tractaments habituals en el camp de la musicoteràpia.
B Models psicoterapèutics
  S’adquirirà un coneixement bàsic dels mètodes recollits dels principals models psicoterapèutics (Constructivista, Psicoanalista, Humanista i Familiar-Sistèmic), dels processos i dinàmiques de la relació terapeuta-pacient així com dels processos i dinàmiques dels grups terapèutics.
C Tècniques de Relació d’Ajuda 
  En aquesta assignatura s’aprenen els elements de la relació terapèutica per tal d’afavorir un procés terapèutic i un desenvolupament adequat del rol del terapeuta en teràpia individual i de grup. Les temàtiques inclouen: reconeixement de l’impacte,  dels propis sentiments, actituds i accions sobre el participant i el procés terapèutic, així com l’establiment i manteniment de relacions interpersonals amb els participants. 
Musicoteràpia a l'hospital. Associació Ressò

Musicoteràpia a l'hospital. Associació Ressò