Formació Musical

 
A Formació instrumental funcional (piano, guitarra, veu)
i recursos tecnològics per a la pràctica clínica
 

Aquest apartat inclou diferents assignatures de l’àmbit musical que són necessàries per a la pràctica de la Musicoteràpia: Piano, Guitarra i Veu.  Es desenvoluparan habilitats musicals útils pel treball en les sessions de musicoteràpia: acompanyar-se a si mateix i a petits grups amb eficàcia, poder dirigir un conjunt vocal, i  tocar i cantar sense partitura un repertori bàsic de cançons tradicionals, folklòriques i populars, així com aprenent a harmonitzar i transportar composicions simples.  També es pretén desenvolupar un alt nivell de sensibilitat i flexibilitat en la pràctica de la Musicoteràpia analitzant el llenguatge musical no convencional, i comprenent la seva relació amb els elements vinculats a processos intersubjectius i a la comunicació no verbal.

A les classes de Tecnologia Musical l’alumnat tindrà també l’oportunitat d’adquirir una comprensió bàsica dels instruments electrònics i tecnològics (omnichord, MIDI, teclat elèctric, sintetitzadors) així com les múltiples eines que ofereixen les noves tecnologies com per exemple apps específiques que es poden utilitzar en contextos terapèutics.

B Composició/Improvisació
  A l’assignatura de Composició i Improvisació es donen eines per poder compondre i desenvolupar melodies originals, acompanyaments, i petites peces d’una varietat d’estils, tant a nivell vocal com instrumental. També s’aprendrà a adaptar, arranjar, transportar, i simplificar composicions musicals a grups vocals i instrumentals no simfònics. Quant a la improvisació, l’alumnat té l’oportunitat d’endinsar-se en l’aplicació d’aquesta tècnica en el context terapèutic. Es potencia l’ús de  l’instrument principal de cada persona així com instruments de percussió en petit grup.
C Formació corporal  
  Aquest mòdul es divideix en dues assignatures. A la de Formació Corporal l’alumnat aprèn a explorar les possibilitats del cos com a mitjà creatiu, de comunicació i d’expressió. També  es reflexiona sobre estats emocionals i actituds i atendre la informació que ens arriba a través del cos. A l’assignatura de Relaxació i Música es mostren, analitzen i practiquen diverses tècniques  de relaxació, i es donen pautes per acompanyar-les amb música.
D Formació i pràctica de conjunts
  Es divideix en dues assignatures: Instruments Orff i Ensambles. En aquestes assignatures es coneixen una varietat d’instruments musicals i les seves possibilitats rítmiques, melòdiques i harmòniques. També s’aprèn a fer arranjaments, interpretar i liderar agrupacions vocals i instrumentals amb una varietat d’instruments, tant acústics com electrònics, per tal de facilitar experiències musicals i el treball musicoterapeùtic tant a nivell individual com de grup.