Estratègies clíniques en Musicoteràpia

 
A Musicoteràpia amb nadons, nens/infants i joves
 

Aquests fonaments metodològics aporten coneixement sobre els estàndards de la pràctica clínica en quant a avaluació del pacient, planificació, implementació, tancament  i avaluació del tractament, així com a mètodes de documentació i seguiment.

En aquesta assignatura, al igual que en l’assignatura Musicoteràpia amb adults, es treballen les estratègies i recursos musicoterapèutics més adequats per treballar les diferents àrees funcionals que s’adrecen en un context musicoterapèutic amb infants, nens i adults, adaptant-les a les diferents realitats i institucions que els acullen.

Es realitzen simulacions a classe on l’alumnat té la possibilitat de preparar un procés d’intervenció amb col·lectius determinats i realitzar-lo a classe amb els companys de grup abans de posar-ho en pràctica en un context real.

B Musicoteràpia amb adults 
 

Aquests fonaments metodològics aporten coneixement sobre els estàndards de la pràctica clínica en quant a avaluació del pacient, planificació, implementació, tancament  i avaluació del tractament, així com a mètodes de documentació i seguiment.

En aquesta assignatura, al igual que en l’assignatura Musicoteràpia amb nadons, nens/infants i joves, es treballen les estratègies i recursos musicoterapèutics més adequats per treballar les diferents àrees funcionals que s’adrecen en un context musicoterapèutic amb adults, adaptant-les a les diferents realitats i institucions que els acullen.

Es realitzen simulacions a classe on l’alumnat té la possibilitat de preparar un procés d’intervenció amb col·lectius determinats i realitzar-lo a classe amb els companys de grup abans de posar-ho en pràctica en un context real.

'Un matí d'orquestra a l'Auditori'1

Fotografia cedida per Apropa Cultura de l'activitat 'Un matí d'orquestra a l'Auditori'